Rasadnik CULJAK

Stočni kelj

Sinonim:Zeleni angeliter
Engleski naziv:Fodder kale
Latinski naziv:Brassica oleracea (L.) convar. acephala (DC.) Alef. var. viridis L.+ var. medullosa Thell.

Stočni kelj ima široku primjenu u ishrani velikog broja vrsta domaćih životinja. Nezamisliva je savremena organizacija uzgoja stoke bez krmnog konvejera, a stočni kelj može biti njegova značajna komponenta.

Stočni kelj je pogodan za ishranu goveda, svinja, živine, od ranog proljeća do kasne jeseni u ovisnosti od roka sjetve. Stočni kelj je značajna biljna vrsta zbog veoma bogatog sadržaja provitamina A, proteina i ugljikohidrata. Stočni kelj se može gajiti kao glavni usjev (sije se krajem ljeta i tokom jeseni, a koristi rano u proljeće) i daje prinos oko 100 tona po hektaru zelene mase, kao naknadni usjev (sije se poslije skidanja ozimih i jarih jednogodišnjih leguminoza) i daje oko 50-60 tona zelene mase po hektaru, te kao postrni usjev čija se sjetva obavlja poslije žetve ječma i raznih sorti pšenice sa prinosom od 30-40 tona po hektaru.

Koristi se cijele jeseni do kasno u zimu, jer je kelj dosta otporan na niske temperature. Sadržaj sirovih proteina je oko 15-16% u suhoj, te oko 2% u zelenoj krmi, što kelj čini vrlo ukusnom i sočnom stočnom hranom i kao takav je pogodan za ishranu u periodima vegetacije kada nedostaje svježa stočna hrana.

Uzgoj

Stočni kelj je takođe interesantna sorta za proizvodnju stočne hrane koja ima visoke prinose mase i hranljivih materija, dug period korišćenja, sve do - 10° C, rado ga koriste goveda, svinje i živina. Da podsetimo, ova biljka je naročito značajna kod ishrane krava muzara, jer krave hranjene stočnim keljom prosečno daju dnevno litar do litar i po više mleka od onih koje se ne hrane ovakvom vrstom hrane. Obrok za krave iznosi od 25 do 30 kilograma dnevno po grlu.

Stočni kelj proizvodi se setvom, a potrebno je 1 do 1,5 kilogram semena po hektaru. Najbolja je setva pneumatskom sejalicom 50 x 20 ili 70 x 20 cm. Širina reda zavisi od načina skidanja. Dobra je "stenhej" sejalica, a može da posluži i žitna "kvernelanc" ako se ostavi otvorena svaka četvrta lula. Tada se po hektaru troši tri-četiri kilograma semena. Za male površine stočni kelj se seje ručno. Setva u rano proleće (mart). Skidanje od jula do kraja godine. Dok su biljke manje kosi se cela biljka neseckana, a kasnije, kad usev stočnog kelja odraste, kosi se seckan na 5 do 10 centimetara.

Na malim površinama i za malu potrošnju ručno otkidanje donjeg lišća, a na kraju stabljiku iseckati i pohraniti.

U uslovima navodnjavanja stočni kelj seje se kao naknadni postrni usev, a bez navodnjavanja kao redovni.

Sorta NS-555 može se sejati kao ozimi i kao postrni usev, jer je sigurniji prinos nego kao jari.

Zaštita od korova: "treflan" inkorporiran pre setve; "ramrod", "mezoranil" ili "butisan" posle setve, a pre nicanja. Posebna zaštita stočnog kelja obavlja se protiv buvača, sovice ili zelene vaši. Veoma dobro podnosi đubrenje azotom i naročito tečnim stajnjakom.

Podešavanjem setve stočni kelj u ishrani može se koristiti od maja, pa do niskih temperatura od -10° C, odnosno do kraja godine.

Stočni kelj je dvogodišnja biljka, treba još znati da se za ishranu stoke najčešće upotrebljava u svežem stanju. Ukoliko se silira obavezno ga treba silirati u mešavini sa drugim biljkama.

BAZA ZNANJA
DODATNE POGODNOSTI ZA REGISTROVANE ČLANOVE I SARADNIKE
© 2016. moja-farma.com, Sva prava zadržana