e - Kako ?

Osnovna znanja o jagodi

Kada se sade jagode?

Jagode mogu da se sade cijele godine, ali ljetna sadnja daje najbogatiji rod, veći od jesenje, a pogotovo od proljećne sadnje. Jagode posađene u julu i avgustu već u narednoj godini mogu da daju od 8 do 10 hiljada kilograma plodova po hektaru, posađene u jesen samo 300 do 500 kg, a u proljeće-neznatan prinos. Ako se jagode sade u julu i avgustu, pored kvalitetnih živića potrebno je obilno zalivanje prije i poslije sadnje, sve dok se živić ne primi.

Kakvo zemljište je pogodno za jagode?

Jagoda nije veliki probirač zemljišta, ali joj najbolje odgovara ilovačasto i pjeskovito zemljište bogato organskim materijama. Ne podnosi krečna, plitka, hladna i glinovita zemljišta.

Najbolji su južni položaji, naročito za rane sorte jagoda. Na ovim položajima jagode sazrijevaju oko 12 dana ranije. Sjeveroistočni položaj odgovara srednjoranim sortama, a sjeverni položaj i ravno zemljište poznim sortama koje cvjetaju kasnije i mogu da izbjegnu proljećne mrazeve.

Kako se sade jagode?

?ivi?e jagoda treba saditi odmah poslije vadjenja. Ako su pak du?e stajali prije sadnje, ?ile ?ivi?a je potrebno dr?ati 10 do 20 sati u vodi. Neposredno prije sadnje ?ile treba skratiti na ?etvrtinu ili polovinu i odbaciti suhoo i o?te?eno li??e. Korjen ?ivi?a zatim treba potopiti u rastvor balege, ilova?e i vode. Sadi se na dubinu na kojoj su ?ile bile u mati?njaku.

Jagode se mogu saditi ru?no i ma?inski, sli?no kao rasad povrtarskih biljaka. Za deset sati, na primjer, ma?inski mo?e da se zasadi 25 hiljada ?ivi?a, pet puta vi?e nego ru?no. Ru?no se sadi sadiljkom u kanali?e, kao i pomo?u lopate i motike. Sadiljka se koristi na lakom, rastresitom i umjerenom zemlji?tu. Najpre se postavi kanap ili ?ica, pa se sadiljkom, na odredenom rastojanju, na?ine rupe duboke i ?iroke 5 do 7 cm i u njih stavljaju ?ivi?i. Sadiljkom se zemlja uz njih sabije. Sli?no se sadi i pomo?u lopate i motike, s tim ?to se ovim alatkama na?ine jamice, u njih stave ?ivi?i i zemlja sabije.

Najčešće bolesti jagode
Jagode penjačice

DODATNE POGODNOSTI ZA REGISTROVANE ČLANOVE I SARADNIKE
© 2016. moja-farma.com, Sva prava zadržana