Pravila i uslovi korištenja

Pristupanjem sajtu, korišćenjem materijala koji se na njemu nalazi, kreiranjem naloga, Vi prihvatate “Uslove korišćenja”.


1. Autorska prava

Sva prava zaštićena. Imena pojedinca/kompanija na ovom sajtu mogu predstavljati zaštićeno ime.


2. Registracija

Za korišćenje usluga sajta moja-farma.com neophodna je registracija. Registrovani korisnik koji je postavio ponudu ima sva prava i obaveze nad tom ponudom i saglasan je da moja-farma.com može koristiti materijale i informacije bez dozvole ili naknade. Fizičko ili pravno lice može imati i koristiti samo jedan registrovan nalog. Fizičko ili pravno lice koje se registrovalo na www.moja-farma.com, saglasno je da nakon registracije Moja-farma.com koristi njegovu e-mail adresu, unetu prilikom registracije, u svrhe slanja medijskih kampanja ili Farminog materijala putem newslettera.


3. Zabrana oglašavanja

Zabranjeno je oglašavanje:

Takođe zabranjeno je i:


4. Sadržaj oglasa

Oglas treba da sadrži isključivo podatke o predmetu koji se prodaje ili usluzi koja se pruža. Naslov oglasa i opis treba da se odnose samo na predmet prodaje ili uslugu. U naslovu i tekstu oglasa nije dopušteno upisivanje privatnog broja telefona. U oglasima nije dopuštena upotreba fotografija sa drugih oglasnih sajtova ili iz oglasa drugih oglašivača na našem sajtu. Oglas mora svojim sadržajem da pripada kategoriji u kojoj je postavljen. 

5. Korišćenje informacija sajta

Vi možete da gledate, kopirate i štampate stranice pod uslovom da stranice koristite isključivo za ličnu upotrebu, informativne i nekomercijalne svrhe. Izuzev kada je posebno naglašeno nije dozoljeno slati, demonstrirati, reprodukovati, oglasiti, prenositi ili distribuirati informacije sa ovog sajta kako bilo kog dela tako i u cjelosti bez prethodne pismene dozvole moja-farma.com.


6. Posjetioci

Izuzev kada je drugačije istaknuto od strane sajta moja-farma.com, svi materijali i informacije koji su postavljeni na sajtu od strane posjetilaca smatraju se vlasništvom sajta moja-farma.com. Za postavljanje informacija i materijala na sajtu moja-farma.com ne možete biti plaćeni, iako to postaje vlasništvo sajta. Sajt moja-farma.com može koristiti materijale i informacije bez dozvole ili naknade.


7. Linkovi

Sajt može sadržati linkove ka sajtovima koji nisu u vlasništvu i pod kontrolom sajta moja-farma.com, stoga sajt moja-farma.com nije odgovoran za njihov sadržaj i korišćenje.


8. Garancije i obaveštenja

Informacije, materijali i oglasi koji se nalaze na ovom sajtu mogu biti zastareli ili sa greškama. Ako nije suprotno naglašeno sve informacije, materijali i usluge se koriste takvi kakvi jesu, bez ikakvih garancija. Ni u kom slučaju sajt moja-farma.com nije odgovoran za direktnu, indirektnu, slučajnu, specijalnu ili posledičnu štetu ili štete od gubitka profita, prihoda, podataka, prosleđenu vama ili drugima.

Sajt moja-farma.com zadržava pravo da izmeni,prepravi ili izbriše bilo koji podatak postavljen od strane posetilaca na sajtu u bilo kom trenutku bez ikakvog obaveštenja ukoliko smatra da taj podatak nije u skladu sa pravilima sajta moja-farma.com.

DODATNE POGODNOSTI ZA REGISTROVANE ČLANOVE I SARADNIKE
© 2016. moja-farma.com, Sva prava zadržana