Eksploatacija koka nosilja

Eksploatacija koka nosilja

U svakom trenutku izuzetno bitno je da koke imaju dostupnu vodu za piće, stres faktor smanjen na minimum, hrana kontinuirano davana sa vrlo blagim prelazima između smeša.

Pitajte stručnjaka