Krave

Krave

Krave (mlečno govedarstvo) u savremenom uzgoju podrazumeva uzgoj rasa selekcionisanih za proizvodnju mleka (holštajn, brown swiss, jersey) i kombinovanih rasa koje pored mleka imaju jako dobre rezultate i u tovu (simentalac). Pore odabira rase postoji niz drugih faktora koji utiču u velikoj meri da li će životinja ispoljiti svoj genetski potencijal, a to su pre svega uslovi smeštaja, pravilna ishrana, zdravstvena zaštita i niz drugih.

Pitajte stručnjaka