Tov pilića

Tov pilića

Za uspešan tov pilića neophodna je dobra priprema objekta pre useljenja, kvalitetno jednodnevno pile, dobro izbalansirana hrana i menadžment farme koji je propisan tehnološkim normativima.

Pitajte stručnjaka