Uslovi držanja - nerastovi
Uslovi držanja - nerastovi

Uslovi držanja - nerastovi

Visoko kvalitetni nerastovi zahtevaju posebne uslove smeštaja kako bi mogli da ispolje svoj pun genetski potencijal.

Mladi nerastovi mogu da se drže u grupnim boksevima, dok se za nerastove starije od 4,5 – 5 meseci preporučuju indvidualni boksevi.
U pojedinačnim boksevima ograda treba da bude takva da omogući vizuelni kontakt između nerastova. Prednosti rešetkastih pregrada:

  • Nerastovi su u mogućnosti da uče jedni od drugih
  • Povećava libido i dominantnost kod životinje, što pozitivno utiče na njihove performanse u eksploataciji.

U boksevima za nerastove preporuka je pun pod. Pre svega treba obratiti pažnju da pod bude suv i da ne bude klizav kako ne bi došlo do povrede prilikom skakanja na fantoma i uzimanja semena.
Površina boksa za nerasta iznosi 6 m2, a ukoliko se u boksu vrši prirodno osemenjavanje 10 m2.
Pojilice u boksu treba da imaju protok vode od 4 l/min.
Preporučena minimalna jačina svetla u objektima gde se nalaze nerastovi je 100 luxa iznad glave životinje, 16 sati dnevno.
Optimalna temperatura u ovim objektima je 18 – 20 °C. Međutim, nerastovi su tolerantni na veće temperature ukoliko je ventilacija dobra. Kvalitet semena može biti narušen ako temperatura prelazi 25 °C.
Od velike pomoći mogu biti rasprkivači vode ( vodene pare ) koji pomažu nerastovima da se rashlade. Potrebna količina čistog vazuha:

  • 110 m3/h – optimalno
  • 185 m3/h – maksimalno

Pitajte stručnjaka

 
 


PERIOD SUPRASNOSTI/GRAVIDITETA