Telad

Dijareja kod novorođene teladi

Bolesti

Dijareja kod novorođene teladi

Dijareja ili proliv kod novorođene teladi (med. „Neonatalna dijareja“) je oboljenje koje se najčešće javlja u prvih dve do tri nedelje života.

Ishrana teladi drobljenim granulama

Ishrana

Ishrana teladi drobljenim granulama

Telad na svet dolaze kao monogastrične životinje, a njihova ishrana prilagođava se u tom pravcu da pravilno razviju predželuce, a mi dobijemo što kvalitetnije odraslo grlo koje će dalje ići u tov ili za proizvodnju mleka.

Kolostralna ishrana

Odgoj

Kolostralna ishrana

Jedna od glavnih stvari na govedarskim farmama je kvalitetan odgoj podmlatka, a glavni zadatak u odgoju teladi je spriječiti, odnosno prevenirati bolesti, a u prvim danima života svaki naš postupak s teletom ima utjecaj na njegovo zdravlje.

Organoleptička ocena kabastih hraniva

Ishrana

Organoleptička ocena kabastih hraniva

Uspešna govedarska proizvodnja podrazumeva i kvalitetnu pripremu kabastih hraniva za ishranu životinja. Kao tri najvažnija kabasta hraniva u ishrani nameću se kukuruzna silaža, seno i senaža.

Postupak s teletom nakon poroda

Odgoj

Postupak s teletom nakon poroda

Prilikom poroda tele drastično mijenja svoje okruženje. Iz vrlo sigurne okoline-maternice, sa idealnom temperaturom, zaštitom od fizičkih ozljeda i idealnim sastavom hranjivih tvari koje dobiva preko pupčane vrpce, prelazi u vanjski svijet gdje svu tu sigurnost gubi.

Probiotici

Ishrana

Probiotici

Nakon rođenja digestivni trakt je sterilan, a naseljavanje različitih vrsta bakterija vrši se u prvih 6 meseci života. Probiotici su dodaci hrani koji sadrže različite kulture korisnih bakterija koje imaju pozitivan uticaj na zdravstveno stanje. 

Senzorska ocena zrnastih hraniva

Ishrana

Senzorska ocena zrnastih hraniva

Kratak osvrt na parametre na osnovu kojih se procenjuje kvalitet zrnastih hraniva.

Toplotni stres kod goveda

Odgoj

Toplotni stres kod goveda

Goveda su životinje koje imaju stalnu telesnu temperaturu. Ukoliko je tempratura ambijenta van opsega od -16°C do 26°C to uz druge faktore dovodi do stvaranja toplotnog stresa. On ima negativan uticaj na produktivnost i zdravlje životinja.

Uticaj infekcije  parazitom neospora caninum na reprodukciju goveda

Menadžment objekta

Uticaj infekcije parazitom neospora caninum na reprodukciju goveda

Neospora caninum je protozoarni parazit koji izaziva pobačaje kod goveda i rađanje slabo vitalne teladi.

Uvjeti smještaja teladi

Odgoj

Uvjeti smještaja teladi

Telad se najčešće nakon poroda smješta u pojedinačne boksove gdje se drži do odbića, s tim što istraživanja pokazuju da je bolje držati 2 teleta u jednom većem boksu radi socijalnog kontakta i kompeticije.

Zaostajanje posteljice (retentio secundinarum)

Bolesti

Zaostajanje posteljice (retentio secundinarum)

Procenat zaostajanja posteljice u stadima muznih krava se kreće od 4-16 %, ali u problematičnim zapatima procenat je veći. Placenta koja se ne izbaci 24 časova nakon teljenja se smatra zaostalom.

Telad

Pitajte stručnjaka

 
 


PERIOD SUPRASNOSTI/GRAVIDITETA