Uticaj infekcije  parazitom neospora caninum na reprodukciju goveda
Uticaj infekcije  parazitom neospora caninum na reprodukciju goveda
Uticaj infekcije  parazitom neospora caninum na reprodukciju goveda
Uticaj infekcije  parazitom neospora caninum na reprodukciju goveda

Uticaj infekcije parazitom neospora caninum na reprodukciju goveda

Neospora caninum je protozoarni parazit koji izaziva pobačaje kod goveda i rađanje slabo vitalne teladi.

Pobačaji se obično dešavaju kod goveda u 5. ili 6. mesecu steonosti. Češće se javlja kod mlečnih goveda nego kod tovnih rasa. Neospora caninum predstavlja jedan od najčešćih uzročnika pobačaja kod goveda. Ova bolest je dugo bila zagonetka, jer su istraživači nastojali pronaći razloge neobjašnjivih pobačaja goveda.

Pojava bolesti na farmi je povezana sa prisustvom pasa na i oko farme. Psi predstavljaju prave domaćine N. caninum, koji šire infekciju pomoću oocista iz fecesa. Prelazni domaćini su goveda koja se inficiraju unošenjem oocista iz kontaminirane hrane. Goveda ne mogu stvarati oociste niti mogu horizontalno preneti infekciju na druga goveda. Vertikalni (transplacentarni) prenos parazita sa inficirane krave na svoje tele je takođe moguć. Pri tom, fetus može da ugine u uterusu, može da se resorbuje, mumificira ili autolizira. Plodovi koji se ipak rode, uprkos infekciji izazvanoj ovim parazitom, dolaze na svet sa kliničkim znacima poremećaja opšteg stanja ili se rađaju bez kliničkih znakova infekcije, ali postaju latentni nosioci infekta.

Klinički simptomi neosporoze goveda do sada su opisani kod jedinki mlađih od dva meseca. Inficirana telad imaju smanjenu telesnu masu, nesposobna su da sama ustaju i mogu da pokazuju neurološke simptome.

Dijagnoza bolesti se vrši uz pomoć histopatoloških analiza, serološki i pomoću PCR (Polymerase Chain Reaction). Na analizu se dostavljaju pobačeni plodovi zajedno sa placentom i serumom grla koje je pobacilo.

Što se tiče lečenja ove bolesti kod goveda, ne postoji adekvatna terapija. Do sada nije otkrivena ni efikasna vakcina. Zbog toga je u nekim državama u Evropi, naročito u skandinavskim zemljama, zabranjeno držanje pasa na govedarskim farmama, a postoje i vrlo ozbiljna upozorenja vlasnicima koji žele prošetati svoje pse u blizini farmi ili na pašnjacima. 

Pitajte stručnjaka

 
 


PERIOD SUPRASNOSTI/GRAVIDITETA