Junad

Junad

Junad (tovno govedarstvo) podrazumeva uzgoj rasa tovnog tipa. U našim uslovima najčešće u uzgoju je simentalska rasa goveda, koja pripada kombinovanom tipu. Tovne rase su selekcionisane na visoke dnevne priraste koji se kreću i preko 1300 g/dan. Za postizanje očekivanog dnevnog prirasta jako važan faktor je balansirana ishrana.

Pitajte stručnjaka

 
 


PERIOD SUPRASNOSTI/GRAVIDITETA