Tov

All in all out

Organizacija farme

All in all out

All in all out – sve unutra, sve napolje – predstavlja jednu od najbitnijih preventivnih mera u svinjarstvu. Odnosi se na sve faze proizvodnje u svinjarstvu; na prasilište, odgoj i tov.

Eksterna (spoljašnja) biosigurnost

Organizacija farme

Eksterna (spoljašnja) biosigurnost

Biosigurnost predstavlja niz mera koje se na farmi sistemski sprovode u cilju zaštite zdravlja  životinja odnosno sprečavanja prodora štetnih mikroorganizama iz spoljne sredine, kao i širenja infekta unutar zapata između različitih proizvodnih kategorija životinja.

Griža repova kod svinja

Menadžment objekta

Griža repova kod svinja

Kanibalizam svinja, odnosno griža repova, je oblik u poremećaju ponašanja svinja, koji se najčešće javlja kod tovnih kategorija. Problemi ovog tipa nose sa sobom velike ekonomske gubitke, kako direktne tako i indirektne. Direktna  uginuća, smanjenje prirasta, produženje vremena tova i lečenje nose velike troškove i utiču na sam profit.

Interna (unutrašnja) biosigurnost

Organizacija farme

Interna (unutrašnja) biosigurnost

Biosigurnost predstavlja niz mera koje se na farmi sistemski sprovode u cilju zaštite zdravlja životinja odnosno sprečavanja prodora štetnih mikroorganizama iz spoljne sredine, kao i širenja infekta unutar zapata između različitih proizvodnih kategorija životinja.
 

PRDC - kompleks respiratornih bolesti svinja

Bolesti

PRDC - kompleks respiratornih bolesti svinja

Porcine Respiratory Disease Complex, predstavlja najvećI zdravstveni problem svetskog svinjarstva.
 

Toplotni stres kod svinja

Odgoj

Toplotni stres kod svinja

Aktuelna problematika u ovom periodu zbog izrazito visokih temperatura vazduha i nemogućnosti rashlađivanja životnja na većini farmi je toplotni stres kod svinja.

Tov svinja

Ishrana

Tov svinja

Tov svinja predstavlja tov prasadi od 25-30kg do isporuke svinja na klanje. Na našim prostorima, većina klaničara traži izlaznu težinu od 105-115kg, što je razlika u odnosu na neke zemlje,na primer Italiju gde se ide do preko 160kg.

Uslovi držanja tovljenika

Menadžment objekta

Uslovi držanja tovljenika

U objektima za tov, gde se smeštaju životinje starosti oko 13 nedelja i težine 25 kilograma, potrebno je ispuniti par uslova kako bi tovljenici koji tu borave narednih 12 nedelja imali dobar prirast i što pre stigli do željene kilaže.

Zdravstevni status stada

Organizacija farme

Zdravstevni status stada

Pod ovim terminom se podrazumeva poznavanje bolesti odnosno uzročnika koji cirkulišu u populaciji svinja koje su prisutne u farmi.

Tov

All in all out, osnovno pravilu u svinjarstvu i negde najbitnije u fazi tova, naročito na farmama gde se radi samo tov svinja (eksterna kupovina prasadi) sa više mesta. Pored mešanja same prasadi, meša se i njihova patologija. Samo zdrava životinja može da pokaže ispuni pun potencijal za rastom!

Pitajte stručnjaka

 
 


PERIOD SUPRASNOSTI/GRAVIDITETA