Tov

Afrička kuga svinja

Menadžment objekta

Afrička kuga svinja

Afrička kuga svinja (AKS) je vrlo kontagiozna virusna zarazna bolest domaćih i divljih svinja koja se manifestuje u obliku hemoragijske groznice, a smrtnost može biti i 100%.

All in all out

Organizacija farme

All in all out

All in all out – sve unutra, sve napolje – predstavlja jednu od najbitnijih preventivnih mera u svinjarstvu. Odnosi se na sve faze proizvodnje u svinjarstvu; na prasilište, odgoj i tov.

Arome u ishrani svinja

Odgoj

Arome u ishrani svinja

Unos hranljivih materija u velikoj meri određen je dobrovoljnim unosom hrane koji je pod uticajem čula mirisa i ukusa. Od suštinskog je značaja da smeše koje se koriste za ishranu svinja budu ukusne, kako bi se obezbedio visok unos hrane.

Eksterna (spoljašnja) biosigurnost

Organizacija farme

Eksterna (spoljašnja) biosigurnost

Biosigurnost predstavlja niz mera koje se na farmi sistemski sprovode u cilju zaštite zdravlja  životinja odnosno sprečavanja prodora štetnih mikroorganizama iz spoljne sredine, kao i širenja infekta unutar zapata između različitih proizvodnih kategorija životinja.

Griža repova kod svinja

Menadžment objekta

Griža repova kod svinja

Kanibalizam svinja, odnosno griža repova, je oblik u poremećaju ponašanja svinja, koji se najčešće javlja kod tovnih kategorija. Problemi ovog tipa nose sa sobom velike ekonomske gubitke, kako direktne tako i indirektne. Direktna  uginuća, smanjenje prirasta, produženje vremena tova i lečenje nose velike troškove i utiču na sam profit.

Interna (unutrašnja) biosigurnost

Organizacija farme

Interna (unutrašnja) biosigurnost

Biosigurnost predstavlja niz mera koje se na farmi sistemski sprovode u cilju zaštite zdravlja životinja odnosno sprečavanja prodora štetnih mikroorganizama iz spoljne sredine, kao i širenja infekta unutar zapata između različitih proizvodnih kategorija životinja.
 

Mere zaštite od Afričke kuge svinja

Menadžment objekta

Mere zaštite od Afričke kuge svinja

Mere koje se odnose na individualna poljoprivredna gazdinstva

PRDC - kompleks respiratornih bolesti svinja

Bolesti

PRDC - kompleks respiratornih bolesti svinja

Porcine Respiratory Disease Complex, predstavlja najvećI zdravstveni problem svetskog svinjarstva.
 

Senzorska ocena zrnastih hraniva

Ishrana

Senzorska ocena zrnastih hraniva

Kratak osvrt na parametre na osnovu kojih se procenjuje kvalitet zrnastih hraniva.

Toplotni stres kod svinja

Odgoj

Toplotni stres kod svinja

Aktuelna problematika u ovom periodu zbog izrazito visokih temperatura vazduha i nemogućnosti rashlađivanja životnja na većini farmi je toplotni stres kod svinja.

Tov svinja

Ishrana

Tov svinja

Tov svinja predstavlja tov prasadi od 25-30kg do isporuke svinja na klanje. Na našim prostorima, većina klaničara traži izlaznu težinu od 105-115kg, što je razlika u odnosu na neke zemlje,na primer Italiju gde se ide do preko 160kg.

Uslovi držanja tovljenika

Menadžment objekta

Uslovi držanja tovljenika

U objektima za tov, gde se smeštaju životinje starosti oko 13 nedelja i težine 25 kilograma, potrebno je ispuniti par uslova kako bi tovljenici koji tu borave narednih 12 nedelja imali dobar prirast i što pre stigli do željene kilaže.

Zdravstevni status stada

Organizacija farme

Zdravstevni status stada

Pod ovim terminom se podrazumeva poznavanje bolesti odnosno uzročnika koji cirkulišu u populaciji svinja koje su prisutne u farmi.

Tov

All in all out, osnovno pravilu u svinjarstvu i negde najbitnije u fazi tova, naročito na farmama gde se radi samo tov svinja (eksterna kupovina prasadi) sa više mesta. Pored mešanja same prasadi, meša se i njihova patologija. Samo zdrava životinja može da pokaže ispuni pun potencijal za rastom!

Pitajte stručnjaka

 
 


PERIOD SUPRASNOSTI/GRAVIDITETA