Griža repova kod svinja
Griža repova kod svinja
Griža repova kod svinja
Griža repova kod svinja
Griža repova kod svinja
Griža repova kod svinja

Griža repova kod svinja

Kanibalizam svinja, odnosno griža repova, je oblik u poremećaju ponašanja svinja, koji se najčešće javlja kod tovnih kategorija. Problemi ovog tipa nose sa sobom velike ekonomske gubitke, kako direktne tako i indirektne. Direktna  uginuća, smanjenje prirasta, produženje vremena tova i lečenje nose velike troškove i utiču na sam profit.

Sam uzrok ovog problema je multifaktorijalan i do danas se ne može definisati jasan razlog koji dovodi do pojave ovog patološkog stanja. Sva istraživanja vode ka tome da veliki uticaj imaju greške u samoj tehnologiji držanja i ishrani svinja, mada se ne isključuje ni genetski uticaj. Gustina naseljenosti, broj hranidbenih mesta, nedovoljan broj pojilica ili slab protok vode na pojilicama, preveliko strujanje vazduha, zagušljivi objekti, nedovoljno izbalansirani obroci sa manjkom sirovog proteina, celuloze ili pojedinih nutrijenata takođe može biti okidač za ovakvo ponašanje kod svinja. Takođe veliki akcenat se stavlja i na samu dužinu odsečenog repa, tj. treba težiti ka tome da kod prasadi repovi budu odsečeni na istoj dužini. Loši zoohigijenski uslovi sa velikim variranjima ambijentalne temperature takođe se prepisuju kao mogući uzrok. Takođe mešanje više legala, problem je učestaliji kod čistih ili F1 rasa, nego kod tovnih hibrida odnosno trorasnih ili četvorasnih meleza. U početku sve počinje kao igra, gde svinje grizu ograde, opremu da bi kasnije krenule da se grizu međusobno. Najčešće sa grižom počinju ženska grla.
Klinička slika varira, nekada se u boksu primeti par nagrižeih repova, pa do toga da svinjama nedostaje ceo rep pa čak i da imaju otvorene rane na bokovima i predelu butova. Samo krvarnenje, kao i ukus krvi izazivaju dodatnu agresiju kod svinja.