Uslovi držanja prasadi u odgoju
Uslovi držanja prasadi u odgoju

Uslovi držanja prasadi u odgoju

U savremenoj, intenzivnoj, proizvodnji svinja moraju se obezbediti optimalni uslovi za gajenje kako bi se postigli željeni rezultati, a samim tim i isplatljivost farme. Različite kategorije imaju različite potrebe u vidu hrane, prostora, mikroklimata itd. koje je potrebno obezbediti.

Nakon zalučenja prasad se premeštaju u odgoj pri prosečnoj starosti od 4 nedelje.

Za zalučenu prasad peporučuju se boksevi gde je jedna polovina prekrivena dok je druga polovina boksa otvorena, kako bi se izašlo u susret različitim potrebama prasadi. Tek zalučena prasad treba da imaju prosečnu temperaturu od 28 do 30 °C u pokrivenom delu, koja je postiže podnim grejanjem. Optimalna temperatura u odgoju zavisi od težine prasadi.

Bitno je posmatrati ponašanje prasadi nakon zalučenja kako bi se mogla optimizovati temperatura u boksevima. Ukoliko prasad leže na gomili ispod kovera, to je znak da je temperatura niska. U suprotnom, ukoliko prasad koriste otvoreni deo za odmaranje a deo boksa koji je pod koverom počnu da prljaju ili ga uopšte ne koriste, temperatura je previsoka.
Tek odbijeno prase popije 1 do 1,5 litara vode na dan. Količina se povećava srazmerno sa rastom prasadi pa je u ovoj fazi proizvodnje potrebno obezbediti protok vode od 0,5 do 1 l/min.
Površina boksa zavisi od broja prasadi u njemu a treba da iznosi 0,3 m2 po prasetu.
Potrebna količina čistog vazuha:

  • 40 m3/h – optimalno
  • 68 m3/h – maksimalno

Pitajte stručnjaka

 
 


PERIOD SUPRASNOSTI/GRAVIDITETA