Odgoj koka nosilja

Ishrana koka nosilja u odgoju i tehnološki rezultati koka nosilja u odgoju

Ishrana

Ishrana koka nosilja u odgoju i tehnološki rezultati koka nosilja u odgoju

Kao bi se na najbolji način iskoristio genetski potencijal koka nosilja neophodno je hraniti ih dobro struktuiranom hranom sa punom, precizno izbalansiranom hranljivom vrednošću.

Mikotoksini u hrani za živinu

Bolesti

Mikotoksini u hrani za živinu

Alimentarnim unošenjem u organizam životinja i ljudi toksina gljiva nastaju intoksikacije, tzv. mikotoksikoze koje, s obzirom da su vezane za hranu mogu da poprime široke razmere. Štete u stočarstvu koje nastaju usled mikotoksikoza mogu da budu velike. Ispoljavaju se u vidu direktnih gubitaka zbog uginjavanja životinja ili, još češće nastaju indirektno usled pada proizvodnih i reproduktivnih sposobnosti životinje.

Odgoj koka nosilja, menadžment objekta

Menadžment objekta

Odgoj koka nosilja, menadžment objekta

Proizvodnja konzumnih jaja je veoma zahtevan tehnološki proces koji se bukvalno sastoji od dve međusobno povezane proizvodne faze – odgoj i sama eksploatacija koka nosilja.

Problemi sa nogama u tovu brojlera

Bolesti

Problemi sa nogama u tovu brojlera

Najvažniji faktori nastanka i prevencije problema sa nogama

Najčešći patogeni uzročnici oboljenja nogu kod brojlera su: reovirus (artritis reovirosa), mycoplasma synoviae, enterococcus cecorum. 
Uzročnici nastanjuju predele zglobova, pa uzrokuju njihovu otečenost, crvenilo, temperiranost, oštećenja hrskavičnog tkiva i njihovu slabiju pokretljivost. Ovakva stanja su bolna, te brojleri postaju neaktivni sa stalnom potrebom za ležanjem.

 

Senzorska ocena zrnastih hraniva

Ishrana

Senzorska ocena zrnastih hraniva

Kratak osvrt na parametre na osnovu kojih se procenjuje kvalitet zrnastih hraniva.

Toplotni stres u živinarstvu

Odgoj

Toplotni stres u živinarstvu

Temperatura u velikoj meri utiče na zdravlje i produktivnost živine. Usled direktnih gubitaka i smanjenja finansijske dobiti, borba protiv toplotnog stresa postala je imperativ za proizvođače.

Odgoj koka nosilja

Odgoj nosilja je najbitniji period u životu koke. U ovom periodu neophodno je uraditi adekvatan program vakcinacije, adekvatno pripremiti digestivni trakt za dugu eksploataciju i formirati koku na najoptimalniji mogući način.

Pitajte stručnjaka

 
 


PERIOD SUPRASNOSTI/GRAVIDITETA