Moja farma

Kalkulator

Mikotoksikoze

Preživari

Svinje

Živina

Moja farma

Platforma je osmišljena sa idejom da na jednom mestu ponudi praktična rešenja u savremenoj farmskoj proizvodnji. Ovde možete naći savete o ishrani životinja, upravljanju farmom i stvaranju optimalnih uslova u raspoloživom prostoru, kao i održavanju zdravstvenog statusa životinja.

O nama Naši stručnjaci Kalkulator smeše

Kalkulator smeše

Kalkulator smeša će vam poslužiti kao odličan osnov za kreiranje obroka i proračun potrebnih sirovina za konkretnu fazu ishrane i broj životinja koje kroz upit definišete.

Kalkulator smeše

Mikotoksikoze

Mikotoksikoze su posledica prisustva mikotoksina u ishrani životinja. Mikotoksini mogu izazvati različite štetne efekte na zdravlje životinja i time uticati na ukupne rezultate proizvodnje na farmama.

Detaljnije o mikotoksikozama

Preživari

Jednu od osnovnih grana u poljoprivredi danas zauzima upravo govedarstvo. Bavljenje ovom granom podrazumeva proizvodnju hrane za ljudsku upotrebu, pre svega mleko i meso. Proizvodi koji se koriste su jako visoke biološke vrednosti i jedni su od najkvalitetnijih. Za ovakvu proizvodnju koriste se posebno selekcionisane rase životinja, a na farmeru je da odluči da li se razvija u smeru mlečnog ili tovnog govedarstva.

Pored proizvoda koji se koriste u ljudskoj ishrani dobijamo proizvode koji su značajni za druge industrije (koža, dlaka, rog...).

Preživari

Svinjarstvo

U savremenoj, intenzivnoj proizvodnji svinja četiri najbitnija činioca su genetika, ishrana, ambijent i zdravstveni status životinja, uz predan rad samog farmera. Sve ove aspekte smo pokrili tekstovima iz oblasti svinjarstva, koji vam mogu pomoći u povećanju isplativosti farme.

Detaljnije o svinjarstvu

Živinarstvo

U savremenom živinarstvu hibridi zahtevaju sve veću pažnju. Zbog hiperprodukcije bolesti su sve raznovrsnije, pa se sve više pažnje usmerava ka preventivi. Idealna preventiva podrazumeva: dobru dezinfekciju, dobru pripremu objekata, adekvatan program vakcinacije, jačanje imunog statusa životinja i hranu koja omogućava dobru ekonomsku isplativost. Naši praktični tekstovi vas vode kroz sve ove teme.

Detaljnije o živinarstvu

KALKULATOR

Planirajte obroke i potrošnju žitarica

. Izračunaj

Moja farma na društvenim mrežama

Budite uz nas na Facebook-u i na jednostavan način pratite sve aktuelne teme u oblastima svinjarstva, živinarstva i govedarstva.

Pitajte stručnjaka

 
 


PERIOD SUPRASNOSTI/GRAVIDITETA