Tov pilića

Ishrana brojlera - menadžment hrane

Ishrana

Ishrana brojlera - menadžment hrane

Brojlerske recepture moraju da budu formulisane tako da obezbede energiju i hranljive materije neophodne za zdravlje i efikasnu brojlersku proizvodnju.

Ishrana brojlera - menadžment vode

Ishrana

Ishrana brojlera - menadžment vode

Voda je doslovno osnovna hranljiva materija koja utiče na doslovno sve fiziološke funkcije u organizmu I čini 68-76% telesnog sastava ptica, zavisno od starosne dobi.

Kvalitet jednodnevnih pilića

Kvalitet jednodnevnog pileta

Kvalitet jednodnevnih pilića

Kvalitet jednodnevnih pilića je bitan za dobar početak proizvodnje i proizvodne performanse živine.

Menadžment objekta

Menadžment objekta

Menadžment objekta

Za uspešan tov brojlera neophodno je ispuniti nekoliko osnovnih zahteva i to: priprema objekta, useljenje pilića, faze tova, menadžment ventilacije i grejanja, menadžment vode, menadžment jatom, vakcinacija i biosigurnost i vođenje evidencije.

Mikotoksini u hrani za živinu

Bolesti

Mikotoksini u hrani za živinu

Alimentarnim unošenjem u organizam životinja i ljudi toksina gljiva nastaju intoksikacije, tzv. mikotoksikoze koje, s obzirom da su vezane za hranu mogu da poprime široke razmere. Štete u stočarstvu koje nastaju usled mikotoksikoza mogu da budu velike. Ispoljavaju se u vidu direktnih gubitaka zbog uginjavanja životinja ili, još češće nastaju indirektno usled pada proizvodnih i reproduktivnih sposobnosti životinje.

Problemi sa nogama u tovu brojlera

Bolesti

Problemi sa nogama u tovu brojlera

Najvažniji faktori nastanka i prevencije problema sa nogama

Najčešći patogeni uzročnici oboljenja nogu kod brojlera su: reovirus (artritis reovirosa), mycoplasma synoviae, enterococcus cecorum. 
Uzročnici nastanjuju predele zglobova, pa uzrokuju njihovu otečenost, crvenilo, temperiranost, oštećenja hrskavičnog tkiva i njihovu slabiju pokretljivost. Ovakva stanja su bolna, te brojleri postaju neaktivni sa stalnom potrebom za ležanjem.

 

Senzorska ocena zrnastih hraniva

Ishrana

Senzorska ocena zrnastih hraniva

Kratak osvrt na parametre na osnovu kojih se procenjuje kvalitet zrnastih hraniva.

Tehnološki rezultati

Tehnološki rezultati

Tehnološki rezultati

Vođenje evidencije je od suštinskog značaja za kontrolu rezultata i profitabilnost jata, te za pravljenje procena, programa i kretanja novčanog toka.

Toplotni stres u živinarstvu

Odgoj

Toplotni stres u živinarstvu

Temperatura u velikoj meri utiče na zdravlje i produktivnost živine. Usled direktnih gubitaka i smanjenja finansijske dobiti, borba protiv toplotnog stresa postala je imperativ za proizvođače.

Značaj upotrebe enzima u ishrani živine

Ishrana

Značaj upotrebe enzima u ishrani živine

Enzimi su proteini sposobni da otpočnu ili ubrzaju razlaganje i apsorpciju hranljivih materija prisutnih u hrani. 

Tov pilića

Za uspešan tov pilića neophodna je dobra priprema objekta pre useljenja, kvalitetno jednodnevno pile, dobro izbalansirana hrana i menadžment farme koji je propisan tehnološkim normativima.

Pitajte stručnjaka

 
 


PERIOD SUPRASNOSTI/GRAVIDITETA