Ovce i koze

Ovce i koze

Ovce i koze su životinje koje jako dobro koriste prirodnu hranu pašnjake, brst i veoma brzo se adaptiraju uslovima sredine. Proizvodi koje dobijamo uzgojem ovaca i koza nisu u količinama kao što je slučaj u ostalim granama, ali spadaju u jako kvalitetne i sa visokom biološkom vrednosti.
Pored proizvoda u ishrani dosta je sporednih proizvoda koji se koriste iz ove grane stočarstva (vuna, koža, dlaka...). Ishrana u intezivnom bavljenju ovom granom jako bitan faktor.

Pitajte stručnjaka

 
 


PERIOD SUPRASNOSTI/GRAVIDITETA