Probiotici
Probiotici

Probiotici

Nakon rođenja digestivni trakt je sterilan, a naseljavanje različitih vrsta bakterija vrši se u prvih 6 meseci života. Probiotici su dodaci hrani koji sadrže različite kulture korisnih bakterija koje imaju pozitivan uticaj na zdravstveno stanje. 

Različite infekcije, stres, antibiotici uništavaju korisne bakterije i prave poremećaj u ravnoteži korisnih i štetnih bakterija. Crevna flora je od velikog značaja za sazrevanje imunog sistema i održavanje imunološkog odgovora, a njeno narušavanje se može prevenirati upotrebom kvalitetnih probiotskih preparata sa odgovarajućim probiotskim kulturama.

Pozitivne efekte probiotske kulture vrše na taj način što proizvode inhibitorne supstance patogena kao što je mlečna kiselina, sprečavaju vezivanje patogena za crevne ćelije, razgrađuju mikrobne toksine. Upotrebom probiotika stimuliše se razvoj “ćelija ubica” (T – ćelije) tako što se njihov broj povećava za oko 20%. U probiotskim preparatima koriste se dobro ispitani sojevi Lactobacillus, Lactoccoocus, Bifidobacterium, a jedan od kriterijuma za kvalitet probiotika je da mora imati najmanje dva soja bakterija, a poželjno je i više njih.

U Patent Co. proizvodima je u upotrebi kombinacija Bacillus subtilis i Bacillus licheniformis.

Bacillus subtilis oslobađa određene enzime kao što su alkalne fosfataze, estearase, α-galactosidase, α-glucosidase, β-glucosidase i kao takav ima pozitivan efekat na iskoristivost nutrijenata i bolje varenje hrane.

Bacillus licheniformis vrši supresiju patogenih bakterija i vrši povećanje bakterija mlečne kiseline koja je poznata kao inhibitorna supstanca patogena. Drugi pozitivan efekat je „čistač“ mikrobnih toksina.

Pitajte stručnjaka

 
 


PERIOD SUPRASNOSTI/GRAVIDITETA