Junice

Junice

Junice predstavljaju ženska grla koja su rođena na našoj farmi i koja planiramo uključiti u proizvodni ciklus farme. Da bi dobili kvalitetno grlo sa pravilnim odgojem se mora krenuti od prvog dana. Kolostralna ishrana, navikavanje na kabasti deo i koncentrovana hrana su jedni od ključnih faktora u dobijanju dobrog i kvalitetnog priplodnog grla. Ova kategorija dosta je zanemarena na dosta farmi, ali u poslednje vreme se više obraća pažnja na odgoj junica, a farmeri vide značaj.

Pitajte stručnjaka

 
 


PERIOD SUPRASNOSTI/GRAVIDITETA