Svinje

Afrička kuga svinja

Menadžment objekta

Afrička kuga svinja

Afrička kuga svinja (AKS) je vrlo kontagiozna virusna zarazna bolest domaćih i divljih svinja koja se manifestuje u obliku hemoragijske groznice, a smrtnost može biti i 100%.

All in all out

Organizacija farme

All in all out

All in all out – sve unutra, sve napolje – predstavlja jednu od najbitnijih preventivnih mera u svinjarstvu. Odnosi se na sve faze proizvodnje u svinjarstvu; na prasilište, odgoj i tov.

Arome u ishrani svinja

Odgoj

Arome u ishrani svinja

Unos hranljivih materija u velikoj meri određen je dobrovoljnim unosom hrane koji je pod uticajem čula mirisa i ukusa. Od suštinskog je značaja da smeše koje se koriste za ishranu svinja budu ukusne, kako bi se obezbedio visok unos hrane.

Dijagnostika graviditeta kod krmača

Reprodukcija

Dijagnostika graviditeta kod krmača

Upotreba ultrazvuka (ehosonografije) kao dijagnostičke metode zauzima značajno mesto u savremenoj veterinarskoj medicini.

Dijareja kod prasadi nakon zalučenja

Odgoj

Dijareja kod prasadi nakon zalučenja

Najvažniji faktori nastanka i prevencija dijareje

Odlučena prasad prestaju da jedu ili unose nedovoljnu količinu hrane pri čemu dolazi do izraženih promena u crevnoj strukturi uz promene funkcionalne sposobnosti. U tom periodu, prasad nisu u mogućnosti da u potpunosti svare čvrstu hranu što dovodi do prelaska nesvarene hrane u debela creva. Prisustvo nesvarene hrane povećava osmolaritet crevnog sadržaja i doprinosi prilivu vode u lumen creva, stvarajući uslove za nastanak dijereje.
 

Eksterna (spoljašnja) biosigurnost

Organizacija farme

Eksterna (spoljašnja) biosigurnost

Biosigurnost predstavlja niz mera koje se na farmi sistemski sprovode u cilju zaštite zdravlja  životinja odnosno sprečavanja prodora štetnih mikroorganizama iz spoljne sredine, kao i širenja infekta unutar zapata između različitih proizvodnih kategorija životinja.

Gastrični ulkus

Bolesti

Gastrični ulkus

Gastrični ulkus je bolest multikompleksne etiologije i povezan je sa više faktora rizika. Uz odgovarajuću prevenciju i ishranu životinja moguće je smanjiti rizik od pojave ove bolesti.

Griža repova kod svinja

Menadžment objekta

Griža repova kod svinja

Kanibalizam svinja, odnosno griža repova, je oblik u poremećaju ponašanja svinja, koji se najčešće javlja kod tovnih kategorija. Problemi ovog tipa nose sa sobom velike ekonomske gubitke, kako direktne tako i indirektne. Direktna  uginuća, smanjenje prirasta, produženje vremena tova i lečenje nose velike troškove i utiču na sam profit.

Hromost kod krmača

Ishrana

Hromost kod krmača

Značaj metabolizma mineralnih materija

Intenzivna genetska selekcija u velikoj meri poboljšala je produktivnost krmača u poslednjoj deceniji. Ipak, genetski napredak nije prošao bez nedostataka, kao što su visoka smrtnost krmača, visoka stopa isključivanja krmača iz proizvodnje, kao i smanjena telesna masa prasadi na rođenju.

Interna (unutrašnja) biosigurnost

Organizacija farme

Interna (unutrašnja) biosigurnost

Biosigurnost predstavlja niz mera koje se na farmi sistemski sprovode u cilju zaštite zdravlja životinja odnosno sprečavanja prodora štetnih mikroorganizama iz spoljne sredine, kao i širenja infekta unutar zapata između različitih proizvodnih kategorija životinja.
 

Ishrana prasadi tokom dojnog perioda

Ishrana

Ishrana prasadi tokom dojnog perioda

Uvođenje predstartera u ishranu mlade prasadi na sisi je jako bitan i obavezan segment u intezivnoj proizvodnji svinja. Prateći progresivne napretke u razvoju genetike svinja, javljaju se i povećani zahtevi životinja.

Ketoza krmača

Bolesti

Ketoza krmača

Ketoza je metabolički poremećaj koji se javlja u praksi kod visokoproduktivnih krmača neposredno pre ili posle prašenja.

Konzumacija predstartera kod prasadi na sisi

Odgoj

Konzumacija predstartera kod prasadi na sisi

 Izuzetno je teško postići da prasad u momentu odlučivanja konzumiraju dovoljnu količinu hrane za potpuno podmirivanje svih hranljivih potreba. Zalučenje je najkritičnija tačka u odgoju prasadi, zbog toga je bitno da se na samom zalučenju ne menja hrana nekoliko dana, već da se predstarter meša sa starterom. Optimalna količina predstartera koju bi prase trebalo da konzumira je 300 – 500 grama. 

Mere zaštite od Afričke kuge svinja

Menadžment objekta

Mere zaštite od Afričke kuge svinja

Mere koje se odnose na individualna poljoprivredna gazdinstva

Optimalni kapacitet farme

Organizacija farme

Optimalni kapacitet farme

Svaki proizvodni pogon mora da radi sa punim kapacitetom u optimalnim proizvodnim uslovima. Kapacitet farme se određuje po više proizvodnih faktora: broju bokseva za prašenje, smeštajni kapacitet odgoja, tova, čekališta itd.

PPV – parvovirusna infekcija svinja

Reprodukcija

PPV – parvovirusna infekcija svinja

Oboljenje karakteriše poremećaj u reprodukciji u vidu embrionalnih i fetalnih uginuća, smanjenje broja živorođene prasadi i pojava mumifikovane prasadi, bez poremećaja opšteg stanja majke.

PRDC - kompleks respiratornih bolesti svinja

Bolesti

PRDC - kompleks respiratornih bolesti svinja

Porcine Respiratory Disease Complex, predstavlja najvećI zdravstveni problem svetskog svinjarstva.
 

Produženo prašenje krmača

Prasilište

Produženo prašenje krmača

Razumevanje uzroka produžene faze istiskivanja prasadi ključno je za efikasno upravljanje reproduktivnim procesima i poboljšanje opšteg zdravlja i dobrobiti krmača.

Proizvodni parametri

Organizacija farme

Proizvodni parametri

Šta odlikuje dobru produktivnost na farmi svinja?

Remont stada

Reprodukcija

Remont stada

Remont stada je postupak kojim stado održavamo u optimalnoj proizvodnoj starosti, odnosno paritetu.

Senzorska ocena zrnastih hraniva

Ishrana

Senzorska ocena zrnastih hraniva

Kratak osvrt na parametre na osnovu kojih se procenjuje kvalitet zrnastih hraniva.

Toplotni stres kod svinja

Odgoj

Toplotni stres kod svinja

Aktuelna problematika u ovom periodu zbog izrazito visokih temperatura vazduha i nemogućnosti rashlađivanja životnja na većini farmi je toplotni stres kod svinja.

Tov svinja

Ishrana

Tov svinja

Tov svinja predstavlja tov prasadi od 25-30kg do isporuke svinja na klanje. Na našim prostorima, većina klaničara traži izlaznu težinu od 105-115kg, što je razlika u odnosu na neke zemlje,na primer Italiju gde se ide do preko 160kg.

Uloga kolostruma kod prasadi

Odgoj

Uloga kolostruma kod prasadi

Kolostrum predstavlja prvo mleko krmača. Njega odlikuje visok nivo antitela, od kojih su najzastupljeniji imunoglobulini G i A klase.

Uslovi držanja - nerastovi

Menadžment objekta

Uslovi držanja - nerastovi

Visoko kvalitetni nerastovi zahtevaju posebne uslove smeštaja kako bi mogli da ispolje svoj pun genetski potencijal.

Uslovi držanja nazimica i krmača

Menadžment objekta

Uslovi držanja nazimica i krmača

U savremenoj, intenzivnoj, proizvodnji svinja moraju se obezbediti optimalni uslovi za gajenje kako bi se postigli željeni rezultati, a samim tim i isplatljivost farme. Različite kategorije imaju različite potrebe u vidu hrane, prostora, mikroklimata itd. koje je potrebno obezbediti.

Uslovi držanja prasadi u odgoju

Menadžment objekta

Uslovi držanja prasadi u odgoju

U savremenoj, intenzivnoj, proizvodnji svinja moraju se obezbediti optimalni uslovi za gajenje kako bi se postigli željeni rezultati, a samim tim i isplatljivost farme. Različite kategorije imaju različite potrebe u vidu hrane, prostora, mikroklimata itd. koje je potrebno obezbediti.

Uslovi držanja tovljenika

Menadžment objekta

Uslovi držanja tovljenika

U objektima za tov, gde se smeštaju životinje starosti oko 13 nedelja i težine 25 kilograma, potrebno je ispuniti par uslova kako bi tovljenici koji tu borave narednih 12 nedelja imali dobar prirast i što pre stigli do željene kilaže.

Uslovi i način obrade semena nerasta

Prasilište

Uslovi i način obrade semena nerasta

U videu možete videti detaljno objašnjenje načina obrade, procene i čuvanja semena nerasta.

Uticaj kalcijuma na sazrevanje plodova kod krmača

Prasilište

Uticaj kalcijuma na sazrevanje plodova kod krmača

U uslovima intenzivnog uzgoja svinja, briga o reproduktivnom zdravlju krmača ima ključnu ulogu u postizanju optimalnih proizvodnih performansi.

Uzrast nazimica na prvom pripustu

Reprodukcija

Uzrast nazimica na prvom pripustu

U farmskom uzgoju svinja postoji kontinuirana potreba za planskom zamenom određenog broja krmača priplodnim nazimicama, kako bi se održala optimalna pariteta ili starosna struktura zapata.

Zatvor kod krmača

Ishrana

Zatvor kod krmača

Adekvatan nivo celuloze u ishrani visokoproduktivnih krmača
 
Fenomen opstipacije i konstipacije kod visokoproduktivnih krmača na intenzivnim svinjarskim farmama vrlo je čest. Incidenca pojave otežane defekacije u zapatu može biti zastupljena i do 75%. 
 

Zdravstevni status stada

Organizacija farme

Zdravstevni status stada

Pod ovim terminom se podrazumeva poznavanje bolesti odnosno uzročnika koji cirkulišu u populaciji svinja koje su prisutne u farmi.

Svinje

Svinjarstvo

Pitajte stručnjaka

 
 


PERIOD SUPRASNOSTI/GRAVIDITETA