Uslovi i način obrade semena nerasta
Video
Uslovi i način obrade semena nerasta

Uslovi i način obrade semena nerasta

U videu možete videti detaljno objašnjenje načina obrade, procene i čuvanja semena nerasta.

Izdvajamo najvažnije stavke u postupku:

  • Higijena, sterilna oprema da bi se sprečila kontaminacija bakterijama i gljivicama.
  • Temperatura – kontrola temperature u svim fazama, raspon ne sme da varira više od +/-2°C. Ovo direktno utiče na fertilnu spososbnost semena.
  • Mikroskopska provera semena – provera pokretljivosti i gustoće.
  • Organoleptički pregled semena (boja i miris).
  • Postupak razređivanja semena – na osnovu vrednosti dobijenih uz pomoć kolorimetra, prateći tabelu sa propisanim parametrima.
  • Raspoređivanje semena u bočice, u doze.
  • Čuvanje semena – u klima boksovima, na temperaturi – idelano 17-18°C.
  • Dužina čuvanja semena – najčešće 5-7 dana, međutim što je svežije to bolje, pa je preporuka da se čuva 2-3 dana.

Pitajte stručnjaka

 
 


PERIOD SUPRASNOSTI/GRAVIDITETA