Krmače

Afrička kuga svinja

Menadžment objekta

Afrička kuga svinja

Afrička kuga svinja (AKS) je vrlo kontagiozna virusna zarazna bolest domaćih i divljih svinja koja se manifestuje u obliku hemoragijske groznice, a smrtnost može biti i 100%.

Dijagnostika graviditeta kod krmača

Reprodukcija

Dijagnostika graviditeta kod krmača

Upotreba ultrazvuka (ehosonografije) kao dijagnostičke metode zauzima značajno mesto u savremenoj veterinarskoj medicini.

Eksterna (spoljašnja) biosigurnost

Organizacija farme

Eksterna (spoljašnja) biosigurnost

Biosigurnost predstavlja niz mera koje se na farmi sistemski sprovode u cilju zaštite zdravlja  životinja odnosno sprečavanja prodora štetnih mikroorganizama iz spoljne sredine, kao i širenja infekta unutar zapata između različitih proizvodnih kategorija životinja.

Hromost kod krmača

Ishrana

Hromost kod krmača

Značaj metabolizma mineralnih materija

Intenzivna genetska selekcija u velikoj meri poboljšala je produktivnost krmača u poslednjoj deceniji. Ipak, genetski napredak nije prošao bez nedostataka, kao što su visoka smrtnost krmača, visoka stopa isključivanja krmača iz proizvodnje, kao i smanjena telesna masa prasadi na rođenju.

Interna (unutrašnja) biosigurnost

Organizacija farme

Interna (unutrašnja) biosigurnost

Biosigurnost predstavlja niz mera koje se na farmi sistemski sprovode u cilju zaštite zdravlja životinja odnosno sprečavanja prodora štetnih mikroorganizama iz spoljne sredine, kao i širenja infekta unutar zapata između različitih proizvodnih kategorija životinja.
 

Ketoza krmača

Bolesti

Ketoza krmača

Ketoza je metabolički poremećaj koji se javlja u praksi kod visokoproduktivnih krmača neposredno pre ili posle prašenja.

Mere zaštite od Afričke kuge svinja

Menadžment objekta

Mere zaštite od Afričke kuge svinja

Mere koje se odnose na individualna poljoprivredna gazdinstva

Optimalni kapacitet farme

Organizacija farme

Optimalni kapacitet farme

Svaki proizvodni pogon mora da radi sa punim kapacitetom u optimalnim proizvodnim uslovima. Kapacitet farme se određuje po više proizvodnih faktora: broju bokseva za prašenje, smeštajni kapacitet odgoja, tova, čekališta itd.

PPV – parvovirusna infekcija svinja

Reprodukcija

PPV – parvovirusna infekcija svinja

Oboljenje karakteriše poremećaj u reprodukciji u vidu embrionalnih i fetalnih uginuća, smanjenje broja živorođene prasadi i pojava mumifikovane prasadi, bez poremećaja opšteg stanja majke.

Produženo prašenje krmača

Prasilište

Produženo prašenje krmača

Razumevanje uzroka produžene faze istiskivanja prasadi ključno je za efikasno upravljanje reproduktivnim procesima i poboljšanje opšteg zdravlja i dobrobiti krmača.

Proizvodni parametri

Organizacija farme

Proizvodni parametri

Šta odlikuje dobru produktivnost na farmi svinja?

Remont stada

Reprodukcija

Remont stada

Remont stada je postupak kojim stado održavamo u optimalnoj proizvodnoj starosti, odnosno paritetu.

Senzorska ocena zrnastih hraniva

Ishrana

Senzorska ocena zrnastih hraniva

Kratak osvrt na parametre na osnovu kojih se procenjuje kvalitet zrnastih hraniva.

Toplotni stres kod svinja

Odgoj

Toplotni stres kod svinja

Aktuelna problematika u ovom periodu zbog izrazito visokih temperatura vazduha i nemogućnosti rashlađivanja životnja na većini farmi je toplotni stres kod svinja.

Uslovi držanja nazimica i krmača

Menadžment objekta

Uslovi držanja nazimica i krmača

U savremenoj, intenzivnoj, proizvodnji svinja moraju se obezbediti optimalni uslovi za gajenje kako bi se postigli željeni rezultati, a samim tim i isplatljivost farme. Različite kategorije imaju različite potrebe u vidu hrane, prostora, mikroklimata itd. koje je potrebno obezbediti.

Uticaj kalcijuma na sazrevanje plodova kod krmača

Prasilište

Uticaj kalcijuma na sazrevanje plodova kod krmača

U uslovima intenzivnog uzgoja svinja, briga o reproduktivnom zdravlju krmača ima ključnu ulogu u postizanju optimalnih proizvodnih performansi.

Uzrast nazimica na prvom pripustu

Reprodukcija

Uzrast nazimica na prvom pripustu

U farmskom uzgoju svinja postoji kontinuirana potreba za planskom zamenom određenog broja krmača priplodnim nazimicama, kako bi se održala optimalna pariteta ili starosna struktura zapata.

Zatvor kod krmača

Ishrana

Zatvor kod krmača

Adekvatan nivo celuloze u ishrani visokoproduktivnih krmača
 
Fenomen opstipacije i konstipacije kod visokoproduktivnih krmača na intenzivnim svinjarskim farmama vrlo je čest. Incidenca pojave otežane defekacije u zapatu može biti zastupljena i do 75%. 
 

Zdravstevni status stada

Organizacija farme

Zdravstevni status stada

Pod ovim terminom se podrazumeva poznavanje bolesti odnosno uzročnika koji cirkulišu u populaciji svinja koje su prisutne u farmi.

Krmače

Kod dojnih krmača bitno je obezbediti kvalitetnu hranu i u dovoljnoj količini, koja je direktno propisana brojem prasadi koje doji. Kod suprasnih krmača hrana nije zahtevna u energiji i proteinu, ali svakako jeste u vlaknima, tačnije celulozi. Jako je bitno poštovati savete u ishrani, kako biste doveli krmaču u željenu kondiciji prilikom ulaska u prasilište.

Pitajte stručnjaka

 
 


PERIOD SUPRASNOSTI/GRAVIDITETA