Mere zaštite od Afričke kuge svinja
Mere zaštite od Afričke kuge svinja
Mere zaštite od Afričke kuge svinja
Mere zaštite od Afričke kuge svinja
Mere zaštite od Afričke kuge svinja
Mere zaštite od Afričke kuge svinja

Mere zaštite od Afričke kuge svinja

Mere koje se odnose na individualna poljoprivredna gazdinstva

Seosko gazdinstvo ograditi u celini

Seosko gazdinstvo na kojem se drže i uzgajaju svinje, treba da je ograđeno u celini, pri čemu je deo dvorišta gde su objekti sa svinjama (najčešće zadnji deo dvorišta) odvojen posebnom ogradom i/ili kapijom od preostalog, prednjeg dela dvorišta gde se kreću i borave ljudi.

Kupovina i uvođenje samo obeleženih  i prekontrolisanih grla

Kupovinu novih grla, bilo da su za tov (prasad) i/ili priplod (nazimice, krmače, nerastovi) potrebno je obavljati obavezno uz prethodnu proveru njihovog porekla, u saradnji sa ovlašćenom veterinarskom stanicom. Kupuju se i uvode u gazdinstvo samo obeležena grla, uz prethodnu kontrolu njihovog zdravstvenog statusa, u saradnji sa nadležnom veterinarskom stanicom.

Kupovina svinja sa jednog lokaliteta

Kupovina novih jedinki iz različitih izvora, sa većeg broja lokacija značajno uvećava rizik od unošenja bolesti (mešanje svinja različitog porekla). Ukoliko je moguće kupovinu svinja izvršiti samo sa jednog lokaliteta odnosno trebalo bi novonabavljena grla potiču sa što manje različitih farmi.

Držanje svinja zatvorenih u objektima i oborima

Svinje se drže zatvorene u objektima, oborima u delu dvorišta koji je namenjen za držanje životinja. Ukoliko postoji ispust za svinje, on treba sa svih strana da bude ograđen. 

Pristup objektima i oborima 

Pristup objektima, oborima gde se drže i uzgajaju svinje imaju samo članovi domaćinstva, koji obavljaju poslove odgoja, hranjenja, napajanja i čišćenje.

 
 
 
 
            
 
 
 
 
 

Poseta tuđih gazdinstava

Članovi domaćinstva koji učestvuju u poslovima uzgoja svinja, treba da izbegavaju kontakt sa svinjama iz drugih dvorišta odnosno sa životinjama drugih vlasnika (komšija, rođaka). 

Odeća i obuća namenjena za rad sa svinjama

Sva lica koja dolaze u direktni i/ili indirektni kontakt sa svinjama (koja ulaze u objekte), oblače radnu odeću i obuću, koja se koristi samo za rad sa svinjama (čišćenje, hranjenje). 

Dezinfekcija prilikom ulaska u dvorište

Na ulazu u deo dvorišta gde se nalaze objekti sa svinjama kao i neposredno na ulazu u objekat treba postaviti dezinfekcionu barijeru za obuću (dublja plastična posuda sa dezinfekcionim sredstvom). Na ulazu u objekat obezbediti vodu, sapun i/ili dezinfekciono sredstvo za pranje, dezinfekciju kao i ubrus za brisanje ruku. Svi ljudi koji dolaze u kontakt sa svinjama, prethodno treba da dezinfikuju obuću, operu ruke vodom i sapunom ili dezinfikuju ruke odgovarajućim dezinfekcionim sredstvom.

U slučaju dolaska stručnih lica

Ukoliko je neophodno da u objekte ulaze stručna (doktori veterinarske medicine, veterinarski tehničari) i druga lica, za njih je obavezna primena jednokratne zaštitne odeće i čiste obuće ili odeće koju obezbedi vlasnik (npr. nameniti par čizama i odeću koja je samo za posetioce). 

Bez ishrane pomijama

Zabranjena je ishrana svinja pomijama. Ishrana svinja pomijama predstavlja naročitu opasnost od širenja Afričke kuge svinja. 

Prirodni pripust

Prirodni pripust se primenjuje samo ako u gazdinstvu domaćin poseduje nerasta. Ne treba uvoditi nerastove iz drugih dvorišta, iz drugih gazdinstava i/ili drugih sela. Ukoliko se planira reprodukcija, uvesti tehniku veštačkog osemenjavanja krmača u saradnji sa ovlašćenom veterinarskom stanicom.

U slučaju pojave bolesti i/ili uginuća svinje

U slučaju pojave bolesti i/ili uginuća bilo koje kategorije svinja, a naročito uginuća jedinki starijih od 2 meseca i priplodnih jedinki, odmah bez odlaganja obavestiti nadležnu veterinarsku stanicu. Do njihovog dolaska leš izneti iz objekta (obora) sa živim svinjama i odložiti ga u, koliko je to moguće, izdvojeni prostor.

Bez hrane za ljude

Hranu koja se koristi u ishrani ljudi ne unositi u objekte gde se drže svinje odnosno u neposrednu blizinu svinja.

U skučaju da je član domaćinstva lovac

U slučaju da je član domaćinstva lovac, nakon učestvovanja u lovu na divlje svinje, ne treba da donosi trup izlovljene divlje svinje u dvorište, niti da vrši evisceraciju (vađenje drobi) i obradu trupa u seoskom dvorištu gde su smeštene domaće svinje. Nakon učešća člana domaćinstva u lovu, obavezno je kupanje i presvlačenje u čistu odeću i obuću i u narednih 48 sati ne treba da ulazi u objekte niti da obavlja bilo koje poslove koji zahtevaju direktan i/ili indirektan kontakt sa domaćim svinjama.

Pozajmljivanje opreme

Opremu, alate, mašine koje mogu doći u indirektan kontakt sa svinjama ne razmenjivati odnosno pozajmljivati iz drugih dvorišta, seoskih gazdinstava.

 

Izvor: Udruženje za stočarstvo i preradu stočarskih proizvoda, Privredna komora Srbije

Pitajte stručnjaka

 
 


PERIOD SUPRASNOSTI/GRAVIDITETA