Nerasti

Nerasti

Životinje koje imaju jako veliku ulogu na farmi. Poseban značaj ima ishrana priplodnih nerastova, pošto od nje umnogome zavisi kakvo će seme dati i koliko dugo će biti sposobni za eksploataciju na farmi. Kvalitet semena ima direktnu ulogu na dalje rezultate, ali je bitno i sa aspekta zdravstvene zaštite, pošto postoji mogućnost da se sa semenom širi bolest.

Pitajte stručnjaka

 
 


PERIOD SUPRASNOSTI/GRAVIDITETA