Eksterna (spoljašnja) biosigurnost
Video
Eksterna (spoljašnja) biosigurnost

Eksterna (spoljašnja) biosigurnost

Biosigurnost predstavlja niz mera koje se na farmi sistemski sprovode u cilju zaštite zdravlja  životinja odnosno sprečavanja prodora štetnih mikroorganizama iz spoljne sredine, kao i širenja infekta unutar zapata između različitih proizvodnih kategorija životinja.

Svrha primene biosigurnosnih mera jeste održavanje zdravstvenog statusa stada na visokom nivou i ujedno stvaranje uslova za postizanje maksimalnih proizvodnih rezultata, jer samo zdrave životinje mogu u potpunosti da ispolje svoj produktivni potencijal.
Zahvaljujući visokom zdravstvenom statusu moguće je ostvariti visoke proizvodne rezultate koji se ogledaju u:

  • smanjenju troškova lečenja,
  • povećanju reproduktivnih performansi,
  • povećanju prirasta u kategoriji zalučene prasadi i tova,
  • smanjenju gubitaka u svim proizvodnim kategorijama

Eksterna (spoljašnja) biosigurnost

Predstavlja skup mera koje se sprovode kako bi se spečilo unošenje patogenih mikroorganizama iz spoljašnjosti. Potencijalnu opasnost za unošenje infektivnih agenasa prestavljaju:

  • životinje,
  • insekti,
  • predmeti iz spoljašnje sredine,
  • kontaminirana hrana i voda,
  • trasnportna sredstva,
  • ljudi.

Mere koje se sprovde u cilju uspostavljanja eksterne biosigurnosti odnose se na:

Pitajte stručnjaka

 
 


PERIOD SUPRASNOSTI/GRAVIDITETA