Zdravstevni status stada
Zdravstevni status stada

Zdravstevni status stada

Pod ovim terminom se podrazumeva poznavanje bolesti odnosno uzročnika koji cirkulišu u populaciji svinja koje su prisutne u farmi.

U idealnim uslovima visok zdravstevni status stada bi podrazumevao da su svinje slobodne od svih uzročnika bolesti. Međutim, takva situacija u stvarnom životu i praksi je nemoguća. Kako bi se borili protiv nekog neprijatelja neophodno je upoznati se sa njegovim karakteristikama. Zbog toga je poznavanje zdravstvenog statusa stada odnosno utvrđivanje prisustva svih patogenih agenasa prvi korak u očuvanju zdravlja svinja na farmi. Na osnovu ovih podataka utvrđuju se i uspostvaljaju odgvarajuće mere prevencije (vakcinacija, preventivno davanje antibiotika), kao i mere lečenja.
Takođe, poznavanje zdravstvenog statusa je veoma važno i sa aspekta kupovine i uvođenja novih životinja u zapat. Važno je da se u stado uvode samo životinje iz farmi koje su istog ili višeg zdravstvenog statusa.

Pitajte stručnjaka

 
 


PERIOD SUPRASNOSTI/GRAVIDITETA