PRDC - kompleks respiratornih bolesti svinja
PRDC - kompleks respiratornih bolesti svinja

PRDC - kompleks respiratornih bolesti svinja

Porcine Respiratory Disease Complex, predstavlja najvećI zdravstveni problem svetskog svinjarstva.
 

Nanosi najveće ekonomske štete i gubitke svetskom svinjarstvu, i to:

 • direktne – uginuća
 • indirektne – smanjenje prirasta,povećanje konverzije,povećani troškovi lečenja,povećan procenat škarta,povećan procenat prinudnih klanja i dr. (indirektne štete nekoliko puta veće od direktnih).

U periodu od 1990 - 1994. godine na liniji klanja u Evropi pregledom je ustanovljeno da 68% zaklanih svinja boluje od nekog oblika plućne infekcije.
Glavni manifestni klinički simptom PRDC-a je zapaljenje plućapneumonia (otežano disanje, kašalj, nosni iscedak, očni iscedak, cijanoza-plavilo ušiju, cijanoza – plavilo kože, urtikarije po kožI i dr.).

Zapaljenja pluća svinja su oboljenja multifaktorijalne etiologije ,a što značI da u njihovom nastajanju učestvuje veliki broj faktora,od kojih su najznačajniji:

 1. mikroorganizmi (virus, bakterije, mikoplazme)
 2. paraziti (A. Suum, entero-hepato-pulmonalna migracija)
 3. mikroklimat (temperatura, štetni gasovi, promaja, vlažnost vazduha, prašina)
 4. menadžment (all in-all out, prenatrpavanje životinja, biosigurnosne mere)

Najčešći virusi:

 1. PRRS virus, Porcine Reproductive end Respiratory Syndrome virus (svinjski reproduktivni i respiratorni virus (svinjska sida, bolest plavih ušiju)
 2. Corona virus
 3. Swinne influenza virus
 4. Circco virus tip 2, Pcv2

Mycoplazme:

U prvom redu Mycoplasma Hyopneumoniae za koju se smatra da je primarni uzročnik ovog problema (uništava trepljasti epitela dušnika – traheje te na taj način ,,otvara vrata“ ostalim uzročnicima).

Najčešće bakterije:

 1. Haemophilus parasuis
 2. Straeptococcus suis
 3. Bordetella bronhiseptica
 4. Pasteurella multocida
 5. Actinobacillus pleuropneumoniae

Ključni faktori u borbi protiv PRDC-a

 1. striktno sprovođenje svih biosigurnosnih mera
 2. izbegavati mešanje raznih kategorija svinja kao i svinja iz raznih zapata
 3. adekvatan program preventivne vakcinacije za svaku farmu
 4. adekvatan program dehelmintizacije
 5. antibiotski tretman na osnovu laboratorijskih analiza, izolacije uzročnika i antibiogram

VAŽNO: Rešenje ovog zdravstvenog problema predstavlja skup svih gore navedenih mera, što je nebrojeno puta dokazano u praksi. Polovična rešenja - samo vakcinacija, samo lečenje i dr. neće dati ili će dati polovičan rezultat.
Bez popravke mikroklimata I ambijentalnih uslova na farmi nema rešenja ovog problema!

Pitajte stručnjaka

 
 


PERIOD SUPRASNOSTI/GRAVIDITETA