Prasad na sisi

Afrička kuga svinja

Menadžment objekta

Afrička kuga svinja

Afrička kuga svinja (AKS) je vrlo kontagiozna virusna zarazna bolest domaćih i divljih svinja koja se manifestuje u obliku hemoragijske groznice, a smrtnost može biti i 100%.

Dijareja kod prasadi nakon zalučenja

Odgoj

Dijareja kod prasadi nakon zalučenja

Najvažniji faktori nastanka i prevencija dijareje

Odlučena prasad prestaju da jedu ili unose nedovoljnu količinu hrane pri čemu dolazi do izraženih promena u crevnoj strukturi uz promene funkcionalne sposobnosti. U tom periodu, prasad nisu u mogućnosti da u potpunosti svare čvrstu hranu što dovodi do prelaska nesvarene hrane u debela creva. Prisustvo nesvarene hrane povećava osmolaritet crevnog sadržaja i doprinosi prilivu vode u lumen creva, stvarajući uslove za nastanak dijereje.
 

Eksterna (spoljašnja) biosigurnost

Organizacija farme

Eksterna (spoljašnja) biosigurnost

Biosigurnost predstavlja niz mera koje se na farmi sistemski sprovode u cilju zaštite zdravlja  životinja odnosno sprečavanja prodora štetnih mikroorganizama iz spoljne sredine, kao i širenja infekta unutar zapata između različitih proizvodnih kategorija životinja.

Interna (unutrašnja) biosigurnost

Organizacija farme

Interna (unutrašnja) biosigurnost

Biosigurnost predstavlja niz mera koje se na farmi sistemski sprovode u cilju zaštite zdravlja životinja odnosno sprečavanja prodora štetnih mikroorganizama iz spoljne sredine, kao i širenja infekta unutar zapata između različitih proizvodnih kategorija životinja.
 

Ishrana prasadi tokom dojnog perioda

Ishrana

Ishrana prasadi tokom dojnog perioda

Uvođenje predstartera u ishranu mlade prasadi na sisi je jako bitan i obavezan segment u intezivnoj proizvodnji svinja. Prateći progresivne napretke u razvoju genetike svinja, javljaju se i povećani zahtevi životinja.

Konzumacija predstartera kod prasadi na sisi

Odgoj

Konzumacija predstartera kod prasadi na sisi

 Izuzetno je teško postići da prasad u momentu odlučivanja konzumiraju dovoljnu količinu hrane za potpuno podmirivanje svih hranljivih potreba. Zalučenje je najkritičnija tačka u odgoju prasadi, zbog toga je bitno da se na samom zalučenju ne menja hrana nekoliko dana, već da se predstarter meša sa starterom. Optimalna količina predstartera koju bi prase trebalo da konzumira je 300 – 500 grama. 

Mere zaštite od Afričke kuge svinja

Menadžment objekta

Mere zaštite od Afričke kuge svinja

Mere koje se odnose na individualna poljoprivredna gazdinstva

PRDC - kompleks respiratornih bolesti svinja

Bolesti

PRDC - kompleks respiratornih bolesti svinja

Porcine Respiratory Disease Complex, predstavlja najvećI zdravstveni problem svetskog svinjarstva.
 

Senzorska ocena zrnastih hraniva

Ishrana

Senzorska ocena zrnastih hraniva

Kratak osvrt na parametre na osnovu kojih se procenjuje kvalitet zrnastih hraniva.

Uloga kolostruma kod prasadi

Odgoj

Uloga kolostruma kod prasadi

Kolostrum predstavlja prvo mleko krmača. Njega odlikuje visok nivo antitela, od kojih su najzastupljeniji imunoglobulini G i A klase.

Uslovi držanja nazimica i krmača

Menadžment objekta

Uslovi držanja nazimica i krmača

U savremenoj, intenzivnoj, proizvodnji svinja moraju se obezbediti optimalni uslovi za gajenje kako bi se postigli željeni rezultati, a samim tim i isplatljivost farme. Različite kategorije imaju različite potrebe u vidu hrane, prostora, mikroklimata itd. koje je potrebno obezbediti.

Zdravstevni status stada

Organizacija farme

Zdravstevni status stada

Pod ovim terminom se podrazumeva poznavanje bolesti odnosno uzročnika koji cirkulišu u populaciji svinja koje su prisutne u farmi.

Prasad na sisi

U ranoj fazi prasad treba samo da jedu i da se greju! Mladoj prasadi u prvim danima života najbitnije je da su posisali dovoljnu količinu kolostruma, da imaju dovoljnu količinu mleka krmače i adekvatnu temperatutu (30-33°C), uz obezbeđen izvor čiste pijaće vode od prvog dana rođenja.

Pitajte stručnjaka

 
 


PERIOD SUPRASNOSTI/GRAVIDITETA