Uloga kolostruma kod prasadi
Uloga kolostruma kod prasadi

Uloga kolostruma kod prasadi

Kolostrum predstavlja prvo mleko krmača. Njega odlikuje visok nivo antitela, od kojih su najzastupljeniji imunoglobulini G i A klase.

Prase na svet dolazi sterilno, bez antitela odnosno zaštite. Svu zaštitu koju dobija, jeste upravo kroz posisan kolostrum. Najveća resporpcija ovih molekula, ali i nihova zastupljenost u mleku je u prvih 18h, mada se u prvih 6h odigrava najveće usvajanje ovih molekula. Nakon toga se nivo molekula imuniteta u mleku smanjuje, ali se i propustljivost crevnih resica praseta za ove imunoglobuline smanjuje. Posle ovog perioda imunoglobulini koji se ne usvoje u krvotok ostaju da se "bore" sa patogenima na samoj površini creva. Takođe kolostrum sadrži više NaCl od mleka u kasnijoj laktaciji i magnezijum-sulfat koji ima laksativno dejstvo i čisti creva od nakupljenog sadržaja.
Kolostrum starijih krmača ima  mnogo veću količinu antitela, ali i otpornost ka većem broju uzročnika. Ovo je glavni razlog preventivnih vakcinacija krmača, koje kroz mleko predaju antitela prasadima i na taj način ih štite u prvim danima života. Ovaj pasivni imunitet, koji se dobija kroz kolostrum, traje između 3 i 4 nedelje.
Povijena leđa, oborena glava ka podu, tanka krsta, prazan stomak i ulegnuti bokovi pokazatelj je da prase nije posisalo dovoljne količine kolostruma. Ovakva prasad su podložnija razvoju infekcija i samoj bolesti, ali i slabijem razvoju digestivnog trakta pošto se u kolostrumu nalaze i faktori rasta i ratvoja samih creva.  


Postoje neka istraživanje koja pokazuju da preko 80% uginule prasadi tokom dojnog perioda imaju manju konzumaciju od 200g kolostruma u svojim prvim danima života.

Pitajte stručnjaka

 
 


PERIOD SUPRASNOSTI/GRAVIDITETA