Uticaj kalcijuma na sazrevanje plodova kod krmača
Uticaj kalcijuma na sazrevanje plodova kod krmača

Uticaj kalcijuma na sazrevanje plodova kod krmača

U uslovima intenzivnog uzgoja svinja, briga o reproduktivnom zdravlju krmača ima ključnu ulogu u postizanju optimalnih proizvodnih performansi.

Jedan od najvažnijih faktora koji utiče na reproduktivni uspeh krmača je pravilno formulisana i uravnotežena ishrana. Pored potreba u energiji, proteinima i celulozi, kao najznačajnijim hranljivih materijama koje je potrebno zadovoljiti, neobično je važno u smešama za krmače obezbediti siguran i brz izvor kalcijuma.

KALCIJUM je makroelement koji ima važnu ulogu u ishrani svinja i potrebna količina za sve kategorije definisana je kako Pravilnikom o kvalitetu hrane za životinje, tako i stranim vodičima za ishranu. Služi održavanju zdravlja kostiju, zuba, mišića i nervnog sistema. Kalcijum igra ključnu ulogu u procesima koagulacije krvi, kontrakciji mišića i drugim metaboličkim funkcijama. Takođe, zdravlje rasplodnih krmača uslovljeno je količinom raspoloživog kalcijuma u hrani. Naime, kod nazimica neophodan je u procesima sazrevanja jajnih ćelija, kod suprasnih krmača pri sazrevanju ploda, a kod dojnih krmača predstavlja imperativ u ishrani zbog brze mobilizacije kalcijuma u mleko. 

Sazrevanje plodova kod krmača predstavlja ključni proces u reproduktivnom ciklusu ženki svinja. Ovaj složen fenomen obuhvata niz promena u jajnicima, uključujući rast i razvoj folikula. Visokoproduktivne krmače u današnje vreme prase preko 18 prasadi sa godišnjim indeksom prašenja od 2 - 2,4, a ako uzmemo u obzir ulogu kalcijuma u razvoju skeleta plodova, jasna je važnost kalcijuma u ishrani krmača. Kalcijum čini oko 46% ukupnih mineralnih materija u telu, odnosno 35% strukture kostiju, što ukazuje na ulogu kalcijuma kao gradivne materije koštanog sistema.

U kontekstu sazrevanja plodova, uloga kalcijuma postaje izuzetno važna u nekoliko ključnih aspekata. Kalcijum aktivno učestvuje u kontrakcijama mišića jajnika, što je od suštinske važnosti za pravilan rast folikula i ovulaciju. Osim toga, kalcijum je uključen u regulaciju enzimskih procesa u ćelijama jajnika, što direktno utiče na sazrevanje folikula. Ovaj dinamičan proces zahteva i pažljivu koordinaciju hormonskih promena. Kalcijum, zajedno s drugim mineralima i vitaminima, učestvuje u regulaciji ovog kompleksnog procesa.

Nedostatak kalcijuma dovodi do poremećaja u procesu kontrakcije mišića, što rezultuje smanjenim brojem ovulacija ili čak sterilitetom krmača. Sa druge strane, prekomerna količina kalcijuma može ostvariti negativan uticaj, stvarajući neravnotežu u apsorpciji minerala sa dalekosežnim posledicama po metabolizam.

S obzirom da žitarice koje se konvencionalno koriste u velikom procentu u formulacijama smeša za ishranu svinja nisu bogate kalcijumom, obezbeđivanje suprasnih i dojnih krmača adekvatnim količinama kalcijuma predstavlja poseban izazov za nutricioniste. U tabeli je prikazan sadržaj kalcijuma u hranivima koja se koriste za ishranu svinja.

 

U zaključku, važno je naglasiti da snabdevanje kalcijumom putem mineralnih hraniva igra ključnu ulogu u reproduktivnom zdravlju krmača, naročito u procesu sazrevanja plodova. Pravilno balansiranje unosa kalcijuma u ishrani krmača može značajno doprineti optimizaciji reproduktivnih performansi, što je od suštinskog značaja za održavanje profitabilnosti u intenzivnoj svinjarskoj proizvodnji.

 

Pitajte stručnjaka

 
 


PERIOD SUPRASNOSTI/GRAVIDITETA