Proizvodni parametri
Proizvodni parametri

Proizvodni parametri

Šta odlikuje dobru produktivnost na farmi svinja?

Pre svega, broj proizvedenih tovljenika po krmači godišnje. Još jednom napominjem činjeniocu da se u broju krmača ubrajaju i suprasne nazmice.
Smatra se da je dobra proizvodnja ako se u toku godine proizvede 26 + tovljenika po krmači. To znači da farma od 100 krmača, godišnje može da proizvede 2.600 tovljenika minimum.
Da bi se postigli ovi rezultati, potrebno je da svi proizvodni parametri budu dobri:

  1. Procenat oprasivosti – 85%
  2. Zalučeno prasadi po leglu – 14,00
  3. Gubici u odgoju – 4%
  4. Gubici u tovu – 2%

Pitajte stručnjaka

 
 


PERIOD SUPRASNOSTI/GRAVIDITETA