All in all out
Video
All in all out

All in all out

All in all out – sve unutra, sve napolje – predstavlja jednu od najbitnijih preventivnih mera u svinjarstvu. Odnosi se na sve faze proizvodnje u svinjarstvu; na prasilište, odgoj i tov.

U ovom tekstu će biti reč o bitnosti ovog postupka u tovu. Uopšteno rečeno, cilj ove manipulacije jeste da se, ako govorimo o tovu sve životninje nasele istovremeno i da se u istom periodu i prodaju. Kod samog izlaska životinja odnosno prodaje, podrazumeva se da se životinje ne mogu sve odmah prodati, već to ide kroz nekoliko dana.

Kada govorimo o samom tovu svinja tu se negde mogu naći 2 različite grupe tovljača. Jedni tove prasad proizvedenu kod sebe na farmi (zatvoren ciklus prase - tovljenik), dok drugi kupuju prasad i bave se isključivo tovom. Kako bi se održao što bolji zdravstveni status jedininki jako je bitno pridržavati se ovih mera. U čiste, oprane i dezinfikovane objekte, adekvatnee temperature od 25-27 stepeni. Najčešće se useljavaju prasad težine od 25-30kg. Preporučljivo je da se prasad usele u jednom danu. Takođe jako je bitno da prasad potiču sa istog mesta i da sa sobom nose istu patologiju. Sve ovo ima za cilj minimiziranje direktnih i indirektnih gubitaka, odnosno troškova.