Ishrana teladi drobljenim granulama
Ishrana teladi drobljenim granulama

Ishrana teladi drobljenim granulama

Telad na svet dolaze kao monogastrične životinje, a njihova ishrana prilagođava se u tom pravcu da pravilno razviju predželuce, a mi dobijemo što kvalitetnije odraslo grlo koje će dalje ići u tov ili za proizvodnju mleka.

Koncentrati koji se koriste u ishrani prilagođeni su tako da teletu obezbede sve hranjive materije koje su neophodne za njegov razvoj, a isto tako da podstiču razvoj crevnih resica u cilju bolje apsorpcije hrane. Forme koncentrata su veoma bitne:

  • Kod mlade teladi koja još imaju nežnu i osetljivu usnu duplju peletiran koncentrat često zbog tvrdoće granule može izazvati bol, što sa sobom nosi slabiju konzumaciju, ili potpuno odbijanje hrane.
  • Brašnasta forma koncentrata sa kojom izbegavamo rizik tvrde granule i olakšavamo teletu konzumaciju ima svoje mane. Kao jedna od osnovnih koja se javlja i kod ostalih vrsta i kategorija je dekomponovanje hranjivih materija usled dugog transporta i manipulacije vrećama. Ovakva forma hrane nije termički obrađena i postoji rizik od ulaska patogena koji mogu biti letalni za životinju, pored svega navedenog i sama krupnoća mlevenja može da bude problem gde previše usitnjenu hranu telad nerado konzumiraju.

Kao jedno od najboljih rešenja na terenu pokazala se drobljena ili lomljena granula. Ovakav oblik hrane je prvenstveno termički obrađen (peletiran) nakon čega je granula lomljena na odgovarajućim promerima. Druga bitna stvar je da nema dekonponovanja hranjivih materija koje su bitne za pravilan razvoj i zdravlje mlade jedinke, i kao treća bitna stavka je da ovim oblikom hrane izbegavamo tvrde granule kao uzrok slabe ili potpuno odbijanje konzumacije isto tako i fino usitnjenu brašnastu hranu koja dovodi do istih problema, pa čak i nekih digestivnih.
Drobljena hrana je: termicki obrađena, ravnomerno umešana, pa se u svakom delu hrane nalaze potrebne materije i ima odgovarajuću krupnoću, kako bi potpomogla pravilan razvoj želuca.

 

Pitajte stručnjaka

 
 


PERIOD SUPRASNOSTI/GRAVIDITETA