Uvjeti smještaja teladi
Uvjeti smještaja teladi

Uvjeti smještaja teladi

Telad se najčešće nakon poroda smješta u pojedinačne boksove gdje se drži do odbića, s tim što istraživanja pokazuju da je bolje držati 2 teleta u jednom većem boksu radi socijalnog kontakta i kompeticije.

Dokazano je kako telad u takvom načinu uzgoja više jede i brže napreduje od teladi u pojedinačnim boksovima, te smanjuje stres koji nastaje prilikom odbića i preseljenja u grupne boksove. Boksovi mogu smjestiti unutar objekata ili na otvorenom a svaki način ima svoje prednosti i nedostatke. Prednosti držanja teladi u boksovima na otvorenom su manji prijenos uzročnika bolesti, manja pojava bolesti a posebno respiratornih oboljenja, telad se lako premjesti u manje inficirani dio površine i manje su investicije. Nedostaci ovog načina držanja su veća potreba za steljom, nije prikladno za slabiju telad, telad je izložena temperaturnim stresovima, u hladnijim danima trebaju više energije, iziskuje više radne snage, otežan rad u lošim vremenskim uvjetima. Kod uzgoja teladi u stajama dobre strane su stabilna temperatura, bolji uvjeti za rad, veća efikasnost, bolji nadzor teladi, a nedostaci su velika investicija zbog objekata i ventilacije, te veća pojava respiratornih bolesti. Za koji god način se odlučili boksovi trebaju biti čisti i dezinficirani sa dosta suhe slame, a također treba vodit računa o slijedećem:

  • Prostoru
  • Temperaturi objekta ili boksa
  • Svjetlosti
  • Higijeni


    Minimalni zahtjevi za prostorom u prvom tjednu života su 80x120 cm, no to može varirati ovisno o lokalnim regulativama. Kada se telad drži u boksovima na otvorenom nikada boksove ne smještajte na glinenu podlogu, nego ih smjestite na beton ili pijesak, te zadnji dio boksa okrenite u smjeru najučestalijih vjetrova. Prilikom prebacivanja u grupne boksove možete se voditi slijedećim preporukama za držanje teladi, a one se mijenjaju prema težini teladi. Tako je za telad od 60 kg preporučeno 1,9m2, za telad od 100 kg 2,3 m2, od 200 kg 3,4 m2 prostora u skupnom boksu. I u ovoj fazi posebno vodite računa o čistoći i ventilaciji i izbjegavajte više stresova u isto vrijeme (npr. Prebacivanje u grupne boksove, promjena hranidbe, odbiće…). Također treba smanjiti razliku u dobi teladi i veličini te ograničiti broj teladi u boksu. Maksimalno je 15-20 teladi u jednom boksu s tim da sva telad ima dovoljno prostora za jesti u isto vrijeme, posebno ako se hrani restriktivno, odnosno ograničenim količinama koncentrata.
    Termoneutralna zona, odnosno raspon temperature u kojoj telad ne troši energiju za zagrijavanje i hlađenje ovisi o dobi i mijenja se u prva 2 mjeseca života. Temperatura u boksu teladi dok su još vlažni treba biti 20-25°C, Sa 3 tjedna idealna temperatura za telad je 15-22°C, a u dobi od 6 tjedana 5-22°C. Nakon toga pada na 0-22°C kao kod odraslih jedinki. Vrlo je bitna i debljina prostirke, jer ukoliko telad leži na tankoj prostirci pri tempreaturi zraka od 10°C dolazi do povećanog trošenja energije na zagrijavanje, a time i smanjenja prirasta. Preporuke za debljinu prostirke su 30 cm, a možete napraviti i test za udobnost i higijenu prostirke tako da kleknete na prostirku i ostanete u tom položaju 60 sekundi. Po vlažnosti koljena procijenite da li je prostirka dovoljna za telad. Ukoliko osjetite miris amonijaka prostirku obavezno očistite i stavite novu.
Svjetlost ne čini samo radnicima i farmeru uvjete za rad jednostavnijim nego utječe i na telad. Ako se smanjuje količina svjetla, pojačava se deponiranje masti, pa telad koja ima 16 sati svjetla od najmanje 150 lux-a tokom dana, ne deponira masti nego izgrađuju mišićno tkivo i raste brže, jer je za izgradnju masti potrebno duplo više energije nego za izgradnju mišića. Crveno svjetlo ne stimulira životinje ali omogućava životinjama i ljudima vidjeti bolje te se može razmotriti njegova primjena u dijelu dana kada telad ne treba svjetlo.
Higijeni u odgoju teladi posvetite najviše pažnje i nastojte svaki aspekt odgoja održavati što više higijenskim od rođenja teleta pa na dalje. Prvog dana vrlo je bitno da se teladi daje kolostrum krava sa upalom vimena, krvavi kolostrum sa primjesama gnoja, nečistoća i slično. Mikroorganizmi smanjuju apsorpciju imunoglobulina, a slabiji imunitet u prvim danima može imati negativne posljedice na životinju cijeli njen proizvodni vijek. Ako telad napajate 3 puta a muzete 2 puta dnevno, kolostrum čuvajte na 4°C između napajanja kako bi spriječili razvoj mikroorganizama. Opremu za napajanje temeljito treba dezinficirati a najbolje je nakon pranja potpuno rastaviti i potopiti u otopinu dezinficijensa na bazi klora ili aktivnog kisika. Povremeno provjeravajte kvalitetu vode koja se koristi za napajanje teladi i izradu mliječne zamjene, jer može sadržavati patogene mikroorganizme i uzrokovati proljeve teladi. Boksove operite i dezinficirajte nakon svakog teleta, osigurajte dovoljno čiste stelje, posebno ako telad u obroku ne dobiva vlaknastu hranu, pa jede stelju. Higijena i kvaliteta zraka nije ništa manje bitna, mijenjajte stelju ukoliko osjetite prisustvo amonijaka, ventilirajte objekte, izbjegavajte stvaranje prašine u objektima za telad (npr. Strojno steljenje, brašnasta hrana, prašnjavo sijeno i slama i sl.), i izbjegavajte propuh.

Pitajte stručnjaka

 
 


PERIOD SUPRASNOSTI/GRAVIDITETA