Postupak s teletom nakon poroda
Postupak s teletom nakon poroda

Postupak s teletom nakon poroda

Prilikom poroda tele drastično mijenja svoje okruženje. Iz vrlo sigurne okoline-maternice, sa idealnom temperaturom, zaštitom od fizičkih ozljeda i idealnim sastavom hranjivih tvari koje dobiva preko pupčane vrpce, prelazi u vanjski svijet gdje svu tu sigurnost gubi.

To je svojevrstan šok za telad, a na nama je da taj šok i stres ublažimo i pružimo teletu što bolju zaštitu kako zbog dobrobiti prema životinjama, tako i zbog ekonomskih razloga, Naime, mogući su gubici i preko 50%, direktno uginućem teleta, ali i indirektno preko slabijih prirasta, troškova liječenja, manje proizvodnje ako se radi o raspolodnom podmlatku. Kako bi telad bila zdravija, a proizvođači uspješniji potrebno je teletu od prve sekunde nakon poroda, pa čak i ranije posvetiti pažnju. Za bezbrižno telenje, bez problema ključni faktori su: Sitnija telad, zdrava i dobro razvijena krava, hranidba i držanje krava u prostranim i mirnim objektima bez stresa tijekom zadnje faze suhostaja i telenja, jer sve to ima direktan ili indirektan utjecaj na tijek poroda i zdravlje teleta. Ukoliko je pomoć pri telenju potrebna bitno ju je obaviti higijenski. Vrlo bitna odluka je kada krenuti s pomaganjem pri porodu, te bi vam predložio da porazgovarate sa stručnjacima i sami razmislite o tome, te uvedete protokol. Naravno od protokola se može odstupati i svakoj životinji treba pristupiti individualno, ali dobar je okvir kako bi se svi radnici ponašali jednako, a svaka životinja imala jednak tretman. Protokole treba modificirati s vremena na vrijeme kako bi bili još učinkovitiji i bolji. Žurbom prilikom poroda može se napraviti šteta, te je najbolje ostaviti životinju da sama tiska neko vrijeme, sama proširi porođajni kanal, u suprotnom može doći do ozljeda krave i teleta. Preporuka je pogledati da li je tele u pravilnom položaju u porođajnom kanalu kada porod krene. Kravi osigurajte mir i pratite svakih 15-30 minuta da li porod napreduje. Ukoliko nema napretka, kod zadnjeg položaja teleta, nepravilnih položaja, komplikacija i teških telenja potrebno je intervenirati ili pozvati veterinara. Obratite pažnju na higijenu u globalu:

  • Operite ruke prije poroda
  • Operite područje rektuma i vagine krave
  • Sa veterinarom se posavjetujte o davanju sredstava za smirivanje i smanjenje bolova, posebno kod junica

Vrlo je bitna i higijena smještaja kako bi tele došlo u što čišći okoliš, jer se mnogi uzročnici bolesti nalaze u fecesu krave. Idealno bi bilo da kravu zatvorimo u boks 5x5m (krava je od glave do repa duga 2,5 m, a potrebno je barem 2 m za pomoć pri telenju, sa puno čiste i suhe prostirke (slame, piljevine…). Nikad u boks za telenje ne stavljajte šepave, bolesne krave ili više krava.

Postupak s teletom nakon poroda
    
    Često je predmet diskusije postupanje s teletom nakon poroda te da li je bolje tele odvojiti od krave odmah poslije poroda ili da provedu zajedno neko vrijeme. Zagovaratelji dobrobiti životinja su za ostavljanje teleta s kravom što duže upravo zbog dobrobiti, no ako realno sagledamo dobrobit za tele može biti i odvajanje odmah nakon poroda. U nastavku ću navesti sve pozitivne i negativne strane obje navedene metode. Uklanjanjem teleta neposredno nakon poroda se smanjuje mogućnost inficiranja teleta uzročnicima bolesti koji su prisutni u fecesu krave, te se izbjegava stres kojeg krava i tele doživljavaju ako se odvaja od krave kasnije. Loša strana ovog načina odvajanja teleta je što krava ne obliže tele, pa je potrebno odvojiti vremena za njegovo sušenje i trljanje. Ukoliko telad ostaje s kravom jedan dan brže se oporavljaju i jačaju, piju kolostrum sami i potrebno je manje rada s njima. Loše strane su veći rizik od prijenosa uzročnika bolesti sa krave na tele, teže se rukuje s teletom kod odvajanja, krava i tele trpe stres kod odvajanja i krava zbog toga manje jede, teže je telad naučiti na napajanje dudama i pijenje iz kanti. Na koji god postupak se odlučili, nakon poroda također je potrebno napraviti slijedeće:

  • Teletu očistiti usta i nos od plodnih voda, da se oslobode dišni putevi, da tele normalno prodiše. Plodna voda u plućima uzrokuje upale pluća kod teladi stare nekoliko dana.
  • Osušiti tele od plodne vode (dati kravi da ga poliže, obrisati gužvama slame ili suhim ručnicima) kako bi se uspostavila cirkulacija i termoregulacija. Da bi dlaka služila kao termoizolator i termoregulator, ne smije biti slijepljena.
  • Smjestiti u suh i dezinficiran boks kako bi se smanjio kontakt sa uzročnicima bolesti i pritisak na imunitet teladi. Također vodite računa o temperaturi u objektima za tek rođenu telad, a u hladnim danima razmotrite upotrebu kaputića za telad i infracrvenih lampi za zagrijavanje boksa. Temperatura u boksu teladi dok su još vlažni treba biti 20-25°C, Sa 3 tjedna termoneutralna zona odnosno idealna temperatura za telad je 15-22°C, a u dobi od 6 tjedana 5-22°C.
  • Dezinficirati pupak otopinom joda. U praksi se često koristi dezinficijens za dezinfekciju vimena nakon mužnje.
  • Napojiti visokokvalitetnim kolostrumom, što prije, idealno u roku pola sata nakon telenja. Preporuka je da kolostrum sadrži 40-50 g imunoglobulina po litri, da tele popije 10-15% kolostruma od svoje težine u prvih 12 sati.

Teladi se treba osigurati svjež zrak bez prašine, socijalni kontakt sa drugom teladi. Sve se više prakticira držanje po 2 teleta u jednom boksu zbog socijalnog kontakta i kompeticije. Dokazano je kako telad u takvom načinu uzgoja više jede i brže napreduje od teladi u pojedinačnim boksovima. Petog do sedmog dana ponuditi predstarter i vodu. Vodu nikako ne treba zanemariti jer telad ne dobiva dovoljno vode putem mlijeka, a slobodnim pristupom vodi povisuje se i konzumacija koncentrata, povećavaju prirasti kod teladi, telad ranije postane preživač, ranije se može odbiti i time pojeftiniti hranidba, pošto je kruta krana najjeftinija hrana za telad u usporedbi sa mliječnom zamjenom i mlijekom.

Pitajte stručnjaka

 
 


PERIOD SUPRASNOSTI/GRAVIDITETA