Zaostajanje posteljice (retentio secundinarum)
Zaostajanje posteljice (retentio secundinarum)

Zaostajanje posteljice (retentio secundinarum)

Procenat zaostajanja posteljice u stadima muznih krava se kreće od 4-16 %, ali u problematičnim zapatima procenat je veći. Placenta koja se ne izbaci 24 časova nakon teljenja se smatra zaostalom.

U normalnim slučajevima posteljica kod krava se izbacuje 4-6 časova nakon teljenja, retko do 12 časova nakon teljenja. Placenta koja se ne izbaci 24 časova nakon teljenja se smatra zaostalom. Procenat zaostajanja posteljice u stadima muznih krava se kreće od 4-16 %, ali u problematičnim zapatima procenat je veći.

Uzroci zadržavanja posteljice su mnogobrojni

abortusi, 

ranije rođena ili mrtvorođena telad, 

hormonski indukovani porođaj, 

blizanačka trudnoća, 

težak porođaj (distokia), 

nehigijenski porođaj, 

loša higijena u porodilištu, 

nemir, 

pretrpanost, 

neadekvatna mikroklima i drugi vidovi stresa u štali, 

mlečna groznica, 

loš kvalitetet hrane, 

nedostatak vitamina i minerala, 

pregojenost krava, 

infekcije (IBR, BVD, Leptospiroza, Neospora caninum) i drugi faktori.

 


 

Terapija može biti:

manuelna ekstrakcija,

medikamentozna (lokalna i partenteralna) i

hormonska terapija. 

Manuelna ekstrakcija može dovesti do ozbiljnih oštećenja uterusa što otvara vrata za infekcije i utiče na dalju reproduktivnu sposobnost krava (Bolinder i saradnici, 1988). Zato se ukazuje na to da je bolje ostaviti posteljicu da je organizam sam odbaci uz lagano povlačenje dela koji viri iz vagine u narednih 7-10 dana. U ovom slučaju je neophodno svakog dana kontrolisati telesnu temperature životinje u trajanju od 10 dana nakon teljenja. U slučaju povišene telesne temperature neophodno je uključiti antibiotsku i potpornu terapiju, zavisno od opšteg stanja životinje.

Lokalna medikamentozna terapija uključuje primenu intrauterinih antibiotika (oblete).

Parenteralna medikamentrozna terapija podrazumeva primenu antibiotika širokog spektra dejstva. Istraživanja ukazuju da je tretman krava sa zaostalom posteljicom parenteralno antibioticima dao isti rezultat kao i manuelna ekstrakcija i primena obleta.

Hormonska terapija i prevencija uključuje primenu preparata prostaglandina F2α neposredno posle teljenja.

Pitajte stručnjaka

 
 


PERIOD SUPRASNOSTI/GRAVIDITETA