Mlečno govedarstvo: problemi sa papcima i kako prevenirati njihov nastanak
Mlečno govedarstvo: problemi sa papcima i kako prevenirati njihov nastanak

Mlečno govedarstvo: problemi sa papcima i kako prevenirati njihov nastanak

U savremenom mlečnom govedarstvu kao čest uzrok slabije produkcije stada jesu problemi i promene koje se javljaju na papcima.

Od ključnog značaja za papak kao derivat kože je njegovo formiranje i funkcija. U nastajanju samog rožnog tkiva veoma bitnu ulogu igra snadbevenost organizma proteinima, energijom, kalcijumom, fosforom i drugim elementima.
Keratin kao proteinska komponenta koja papcima daje čvrstinu i elastičnost zavisi od unutrašnjih faktora (snadbevenosti organizma hranjivim materijama) i spoljašnjih (uslovi držanja).
Kao jednu od ključnih stvari u formiranju kvalitetne rožine i prevenciji nastanka problema izdvojili bismo pojedine mikroelemente i vitamine koje životinja u farmskom načinu držanja uglavnom obezbeđuje kroz mineralno-vitaminske smeše.
Cink kao element koji učestvuje u brojnim metaboličkim procesima jako je važan za formiranje kvalitetne rožine i održavanje njenog stanja. Njegov nedostatak je čest uzrok parakeratoze i drugih promena na samoj rožini.
Bakar kao element koji daje čvrstinu papku i učestvuje u aktivaciji enzima prilikom procesa keratinizacije možemo svrstati u jedan od najvažnijih elemenata. I slučaju njegovog deficita javljaju se pucanja na papcima i pojava čireva. U kombinaciji sa cinkom veoma je važan za nastajanje ovih pojava.
Kada se pominju vitamini, uglavnom pažnja se obraća na liposolubilne A, D i E dok jako malo pažnje se pridaje Biotinu (vit. H) kao jednom od najvažnijih u procesu keratinizacije. Dve osnovne uloge ovog vitamina su:
  1. Sinteza kerantina
  2. Nastajanje ISC (intracelularne cementirajuće supstance) 
Kako bi prevenirali i sprečili ovu problematiku preporuka farmerima je da obrate pažnju prilikom ishrane i sastavljanja obroka, jer sam proces lečenja zahteva mnogo više novca i vremena u odnosu na preventivu.

Pitajte stručnjaka

 
 


PERIOD SUPRASNOSTI/GRAVIDITETA