Ishrana brojlera - menadžment vode
Ishrana brojlera - menadžment vode

Ishrana brojlera - menadžment vode

Voda je doslovno osnovna hranljiva materija koja utiče na doslovno sve fiziološke funkcije u organizmu I čini 68-76% telesnog sastava ptica, zavisno od starosne dobi.

Voda je doslovno osnovna hranljiva materija koja utiče na doslovno sve fiziološke funkcije u organizmu I čini 68-76% telesnog sastava ptica, zavisno od starosne dobi. Temperatura, relativna vlažnost, sastav hrane, kao I stopa prirasta telesne mase brojlera utiču na konzumaciju vode. U tehnološki normalnim uslovima odnos unosa hrane I vode treba da je 1:2. Dobar kvalitet vode je od vitalnog značaja za efikasnu brojlersku proizvodnju. Pokazatelji kvaliteta vode jesu pH vrednost, sadržaj minerala, stepen mikrobiološke kontaminacije. Od suštinskog je značaja da se potrošnja vode na farmi povećava tokom trajanja tova. Ukoliko dođe do zastoja ili pak smanjenja potrošnje vode neophodno je proveriti menadžment objekta i zdravlje samih ptica. Iz svega ovoga, proizilazi da je praćenje potrošnje vode putem vodomera na farmi od velikog značaja za sam tok proizvodnje.

Brojleri su tolerantni na viši sadržaj kalcijuma I natrijuma u vodi, pa njihove relativno više koncentracije neće negativno uticati na same ptice. Sa druge strane brojleri su osetljivi na povećanu koncentraciju gvožđa I magnezijuma u vodi I zbog gorkog ukusa koji oni daju vodi može doći do opadanja konzumacije vode. Visoke koncentracije kalcijuma I magnezijuma dovešće do formiranja kamenca u sistemu za napajanje I prouzrokovati začepljenja filtera I nekontrolisano kapljanje sa nipli, što se odmah odražava na lose stanje prostirke. Na takvoj prostirci brojlerima se formiraju žuljevi na nogama, zbog čega se oni neradu kreću, ne ostvaruju dovoljan dnevni prirast I dodatno smanjuju kvalitet samog trupa, usled konstantnog ležanja na grudnu muskulaturu.

Male koncentracije nitrata u vodi mogu umanjiti proizvodne rezultate, te ih iz tog razloga ne treba zanemarivati. Nitrati u vodi najčešće ukazuju na zagađenje izvora fekalnim vodama.

 

Hronično loši rezultati u tovu mogu biti posledica kontaminacije vode mikroorganizmima, najčešće bakterijama. Kontaminacija se može dogoditi na samom izvoru pa sve do samih pojilica. Ukoliko se na sprovodi adekvatna sanitacija vode, razvoj bakterija biće intenzivan.

Redovna sanitacija vode I program čišćenja Sistema pojenja obezbediće zaštitu od mikrobiološke kontaminacije I stvaranja biofilma u linijama pojenja. Biofilm u linijama predstavlja odlično mesto za skrivanje bakterija I virusa od sredstava za dezinfekciju. Raznorazni aditivi koji se aplikuju kroz vodu (vitamini, elektroliti, organske kiseline, vakcine) doprinose formiranju biofilma., pa se iz tog razloga, ukoliko se aditivi upotrebljavaju putem vode, mora uložiti dodatno angažovanje za održavanje sistema za napajanje. Preparati na bazi hidrogen peroksida veoma efikasno razgrađuju biofilm unutar distema za napajanje.

Vodu treba analizirati uvek kada:

  • Vidite očitu razliku u boji, mirisu, ukusu
  • Ukoliko se desi poplava ili izlivanje odpadnih voda u blizini izvora
  • Kada imate lose rezultate u dužem vremenskom period
  • Ukoliko se rade intervencije na vodovodu ili dođe do pada pritiska u sistemu

Pitajte stručnjaka

 
 


PERIOD SUPRASNOSTI/GRAVIDITETA