Toplotni stres u živinarskoj proizvodnji, najčešća pitanja i odgovori
Toplotni stres u živinarskoj proizvodnji, najčešća pitanja i odgovori

Toplotni stres u živinarskoj proizvodnji, najčešća pitanja i odgovori

Autor: Dr Miloš Kapetanov, naučni savetnik

Imajući u vidu nastupajuće globalno otopljavanje i geografski položaj Srbije treba očekivati češća ciklična i intezivnija pojavljivanja meteoroloških ekstrema

U našoj zemlji mogućnost toplotnog stresa u živinarskoj proizvodnji postoji samo u jednom delu godine - leti

Letnji period kao godišnje doba traje duže sa povećanjem broja tropskih dana i noći u kontinuitetu sa godišnjim trendom širenja globalnog pojasa otopljvanja za 0,20 stepeni gegrafske širine.

 

Najčešća pitanja i odgovori

  • Da li se ptice brzo adaptiraju na povećanu temperaturu?

Na žalost period adaptacije nije brz. Ptica se postepeno prilagođava porastu temperature, pa ako je postepen – ona mnogo bolje reaguje i traje oko 5 dana. Zato velike štete mogu nastati kada do povećanja temperature dođe naglo, što je u našoj zemlji relativno često. 

Jedan deo gubitaka u tom slučaju nastaje zbog loše adaptacije ptica, ali jedan deo i zbog spore reakcije odgajivača.

 

  • Da li ima koristi od toga da se ventilacija noću ostavi na maksimumu?

Ako je dan bio veoma topao, maksimalna ventilacija u toku noći pomoći će da se ptice rashlade i spremnije dočekaju vrućinu narednog dana

 

  • Da li će hodanje kroz objekat ublažiti toplotni stres?

Samo donekle. Kretanje ptica i njihovo razdvajanje je dobro jer oslobađa toplotu nagomilanu oko tela. Kod visokih temperatura, potrebno je u toku hladnijeg dela dana lagano proći, povremeno, kroz objekat kako bi živina ustala i udaljila se jedna od druge, naročito ako su nagomilane.

U slučajevima kada uđete u objekat i ptice ne reaguju, nego leže sa glavama na dole, ne sme se nikako dalje uznemiravati jer će se situaciju samo pogoršati.

 

  • Koja je preporučljiva brzina vazduha kod tunelske ventilacije?

Kada je u proizvodnom objektu moguće postići brzinu vazduha 500 metara u podnožju objekta; 600 do 700 metara u minuti je bolje

 

  • Kada uključivati sistem hlađenja preko saća – ped kuling?

Ranija uključivanja sistema saća (ped kulinga) pre oko 27,77° C do 29,44° C je kontraproduktivno u smislu povećanja nivoa vlažnosti u proizvodnim objektima koje ostavlja negativne posledice na: ambijentalne uslove, proizvodne performanse i opšte zdravstveno stanje jata.

 

  • Kada se može koristiti sistem raspršivača unutar objekata – Fogeri?

Ovaj sistem može se primenjivati samo ako vlažnost vazduha nije visoka, jer u protivnom kapljice neće odvesti višak toplote iz objekta nego će pokvasiti piliće i prostirku. 

Važno je i da sistem bude usklađen sa ventilacijom i da se oprema održava u funkcionalnom stanju.

 

Pitajte stručnjaka

 
 


PERIOD SUPRASNOSTI/GRAVIDITETA