Ishrana zelenom masom
Ishrana zelenom masom

Ishrana zelenom masom

Proleće je period kada se u govedarstu često javljaju različite vrste problema u proizvodnji koji su usko povezani sa vrstom i načinom hranjenja. U ovom periodu najčešći su problemi izazvani svežom zelenom masom, koja se u najvećem procentu koristi u ishrani.

Sveža zelena trava je veoma dobro iskoristiva za burag i njena iskoristivost se može kretati preko 80%, ali sa sobom donosi veći procenat amonijaka i druga NPN jedinjenja. Zbog velikog stepena razgradivosti u buragu stvara se velika količina amonijaka koji je pogodan za sintezu mikrobnog proteina. Visoko učešće mikrobnog proteina zahteva veoma dobar izvor energije, što sveža zelena masa ne može ponuditi pa je poželjno dodavati tzv. brzu energiju (šećere, skrob u vidu kukuruzne prekrupe).
 
Kako nastaje problem?
Zbog nedostatka energije, a velikog viška amonijaka ne uspeva doći do sinteze mikrobnog proteina i višak NPN jedinjenja se resorbuje u krv. Resorpcijom ovih jedinjenja u krv javljaju se problemi u vidu trovanja, problem reprodukcije, upala materice i visoki nivoi uree u krvi i mleku.
 
Raspon uree u krvi se kreće od 2-6 mmol, ali na vrednostima preko 5 mmol javljaju se ozbiljni reproduktivni problemi. 
Optimalne vrednosti uree u mleku su: 
  • za proizvodnju 20-25 l/dan: 16-21 mg/100 ml
  • za proizvodnju 30-35 l/dan: 20-25 mg/100ml
Iz radova na terenu sve preko 19 mg/100 ml imalo je uticaja na koncepciju kod krava, tako da je praćenje ovog podatka dobar pokazatelj za farmera da postoji mogućnost da se pojavi problem.
 
Preporuka
Na osnovu prethodnih iskustava i rezultata, preporuka je zelenu masu ograničiti na maksimalnih 10 kg/SM po danu. Proračun je lako izvodljiv, a uvek se možete obratiti našem timu za smernice pri računanju.

Pitajte stručnjaka

 
 


PERIOD SUPRASNOSTI/GRAVIDITETA