Prikupljanje i skladištenje jaja
Prikupljanje i skladištenje jaja
Prikupljanje i skladištenje jaja
Prikupljanje i skladištenje jaja
Prikupljanje i skladištenje jaja
Prikupljanje i skladištenje jaja

Prikupljanje i skladištenje jaja

Jaje predstavlja visokovrednu namirnicu, bogatu, proteinima, energijom, vitaminima i mineralima. Sadržaj jajeta namenjen je pre svega razvoju novog života.

Broj koka nosilja u Srbiji je oko 4,5 miliona+ 1,5 miliona. Godišnja proizvodnja jaja u Srbiji oko 1,4 milijardi.
Godišnja potrošnja u Srbiji je 190 jaja/ stanovniku. Svetski prosek 220-250 jaja/stanovniku. SAD su imale prosek 1960. godine 360 jaja po stanovniku godišnje, da bi nakon toga usledio pad na 160 jaja po stanovniku godišnje, zbog saznanja o problemima sa holesterolu.

Sve ovo uslovljava inovacije kod proizvođača i vremenom se došlo do proizvodnje obogaćenih jaja (jaja sa pašnjaka, omega 3 masne kiseline, selenska jaja, jaja obogaćena vitaminom E..)

Vremenom su se javili i posebni zahtevi tržišta po pitanju boje ljuske jaja - pa su tako po hibridima izdiferencirane White i Brown provinijencije, spram boje ljuske jaja koje omogućavaju.
Svako tržište ima i zahtev po pitanju boje žumanceta, koje može biti od svetlo žute do intenzivno narandžaste.Proizvodnja jaja započinje između 18 i 20 nedelja starosti koka i tada iznosi svega 5%. Špic nosivosti dostiže se u 28 nedelji kada nosivost treba da bude preko 90%. Koke se koriste u proizvodnji do 72 nedelje starosti i do tada broj snešenih jaja po useljenoj nosilji treba da bude preko 280 snešenih jaja.
Sve je veći broj farmera koji pronalaze način da koku drže do i preko 100 nedelja i da dižu prosek snesenih jaja na 330-350 po koki.

Sakupljanje jaja

Sakupljanje jaja može biti ručno i automatsko.

  • Kod ručnog sakupljanja radnik prolazi između redova kaveza, uzima jaja i ređa ih u kartonske podloške špicom okrenutim na dole, a tupim delom jajeta (šotkom) na gore. Jaja se moraju skupljati 2-3 puta tokom dana najmanje.

  • Kod automatskog sakupljanja postoji traka koja nosi jaja. Donji deo kaveza je blago nakrivljen ka napred gde postoji žičana korpa za jaja. Kada koka snese jaje, ono se skotrlja u korpu, a odatle pokretnom trakom odlazi do kraja kaveza.  Na kraju kaveza postoji lift koji spušta jaja sa spratova kaveza na drugu pokretnu traku kojom jaja odlaze u prostoriju za pakovanje. U prostoriji za pakovanje, radnici dočekuju jaja,klasiraju ih i pakuju ih u kartonske ili plastične kutije (po 10 komada) i smeštaju u hladnu komoru u kojoj je temperatura +4 stepena. Jaja u komori ostaju do isporuke.


 


 

Pitajte stručnjaka

 
 


PERIOD SUPRASNOSTI/GRAVIDITETA