Acidoza buraga
Acidoza buraga

Acidoza buraga

Acidoza buraga ili kisela indigestija je najčešći oblik poremećaja varenja hrane kod goveda.

Acidoza buraga nastaje zbog:

  • prevelikog sadržaja lakosvarljivih ugljenih hidrata u obroku (skrob, šećeri),
  • neuravnoteženog odnosa između kabastih hraniva i lakosvarljivih ugljenih hidrata (premalo sirovih vlakana u obroku),
  • prevelika količina kiselih hraniva uz nedostatak sirovih vlakana,
  • previše koncentrovanih hraniva u obroku.

Zbog velike količine lakosvarljivih ugljenih hidrata dolazi do značajnog pada pH vrednosti i zakišeljavanja buraga. Zakišeljavanje buraga značajno utiče na buražne bakterije čija je uloga varenje hrane. Pri tome se u buragu masovno razvijaju one vrste bakterija kojima pogoduju takvi uslovi za život. Značajno mesto među njima zauzimaju vrste bakterija koje vare lakosvarljive ugljene hidrate i one vrste koje stvaraju mlečnu kiselinu koja dodatno snižava pH vrednost. U takvim uslovima smanjuje se broj  korisnih bakterija čija je uloga varenje celuloze. Prestaju i kontrakcije buraga i preživanje, sa čime nema ni lučenja pljuvačke koja pozitivno deluje na pH buraga, što dodatno povećava kiselost. U tom slučaju dolazi do resorpcije mlečne kiseline iz buraga u krv, a sa time i do metaboličke acidoze. Kiseli sadržaj u buragu nagriza i oštećuje sluzokožu buraga pa je ona podložnija infekcijama od strane patogenih organizama.


Simptomi

Simptomi se ogledaju u smanjenju dnevne proizvodnje mleka, lakšem prolaznom odbijanju hrane, i retkoj konzistenciji izmeta u kome se mogu videti mehurovi vazduha koji nastaju usled fermentacije nesvarene hrane. Teži slučajevi odlikuju se naglim odbijanjem hrane i vode, potpunim prestankom lučenja mleka, ležanjem, pojavom proliva i povišenom frekvencijom otkucaja srca.


Prevencija

Se zasniva na upotrebi dovoljnih količina kabaste hrane bogate sirovim vlaknima. Visoka proizvodnja zahteva upotrebu velikih količina koncentrata bogatih lakosvarljivim ugljenim hidratima. U tom slučaju preporučuje se upotreba pufernog dodatka ishrani – DUO BUF, u količini od oko 150 grama dnevno po kravi.

Pitajte stručnjaka

 
 


PERIOD SUPRASNOSTI/GRAVIDITETA