Postupci zasušenja
Postupci zasušenja

Postupci zasušenja

Zasušenje krave predstavlja period odmora mlečne žlezde i njenu pripremu za sledeću laktaciju.

Sam period zasušenosti krave bi trebao da bude minimalno 60 dana, odnosno dva meseca. Kraći periodi zasušenja ne omoguće dovoljno vremena životinji za odmor i pripremu za narednu laktaciju. U ovom periodu koji je veoma bitan potrebno je prilagoditi ishranu da se obezbedi optimalna kondicija životinje (OTK 3), nesmetan rast ploda.
U ovom periodu životinja jede manje kvantitativno, i manje kvalitetnu hranu pa otuda je potrebno dodavanje mineralno-vitaminskih smeša koje su minimalno 30% pojačane u odnosu na laktacijske.
U praksi postoji nekoliko načina sprovođenja zasušenja, a oni su:

  • Delimično
  • Postepeno
  • Naglo

U poslednje vreme sve više je u primeni naglo zasušenje gde se prvi dan pomuze sva količina mleka, onda se vrši aplikovanje inektora u svaku četvrtinu i drugi dan se prekida sa mužom.
Ako je ceo postupak pravilno odrađen sekrecija mleka prestaje i narednog dana vime je bez mleka, meko i zdravo.
Samom postupku zasušenja prethodi nekolicina stvari koje je potrebno odraditi, a pre svega ishranom smanjenjem koncentrovanog dela obroka podsticati kravu na pad proizvodnje, a zatim provera na mastitise i nakon toga samo zasušenje.

Pitajte stručnjaka

 
 


PERIOD SUPRASNOSTI/GRAVIDITETA