Istraživanje prisustva Mikotoksina u uzorcima pšenice i ječma u Srbiji, 2019. i 2020.
Istraživanje prisustva Mikotoksina u uzorcima pšenice i ječma u Srbiji, 2019. i 2020.
Istraživanje prisustva Mikotoksina u uzorcima pšenice i ječma u Srbiji, 2019. i 2020.
Istraživanje prisustva Mikotoksina u uzorcima pšenice i ječma u Srbiji, 2019. i 2020.

Istraživanje prisustva Mikotoksina u uzorcima pšenice i ječma u Srbiji, 2019. i 2020.

Jog Raj, Hunor Farkaš, Zdenka Jakovčević i Marko Vasiljević

Cilj ove studije je bio da odredi kontaminaciju pšenice i ječma mikotoksinima u žetvi 2019. i 2020.

Pšenica i ječam su uzorkovani iz različitih regiona Srbije. Uzorci su analizirani pomoću LC-MS/MS triple quad (Agilent 6460 series), na osnovu multimikotoksin metode za određivanje prisustva svih mikotoksina (Aflatoksina B1, B2, G1 i G2, Ohratoksina A, Zearalenona, DONa, Fumonizina B1 i B2, T-2 i HT-2 toksina) koji su regulisani EU direktivama 2002/32/EC, 2006/576/EC and 2013/165/EU.  

Mikotoksini prisutni u ječmu

U 2019. 97% uzoraka ječma kontaminirano je sa jednim ili više mikotokisna. U 2020. 23% uzoraka kontaminirano je sa jednim ili više mikotokisna. Podaci pokazuju da je ječam iz žetve iz 2020. manje kontaminiran u poređenju sa onim iz 2019.

Prosečni nivoi kontaminacije Ohratoksinom A, Zearalenonom, DONom, Fumonizinima B1 i B2, HT-2 i T-2 toksinima su 8 μg/kg, 114 μg/kg, 3175 μg/kg, 51 μg/kg, 27 μg/kg i 19 μg/kg (Tabela 1). Aflatoksin nije detektovan u ječmu iz žetve 2019. U 2020. Zearalenon, DON, T-2 i HT-2 toksi sa nivoima 203 μg/kg, 1105 μg/kg, 29 μg/kg i 28 μg/kg su detektovani u uzorcima ječma. Ovi rezultati pokazuju zajedničko prisustvo Fusarium mikotoksina i Ohratoksina A u uzorcima ječma iz Srbije, ali su nivoi viši u 2019. u poređenju sa 2020.

Podaci u Tabeli 2 pokazuju da je u ječmu iz 2019. Ohratoksin A detektovan u 15% uzoraka,  Zearalenon u 34%, DON u 67%, Fumonizin B1 u 2%, HT-2 u 4% i T-2 u 21%.

U ječmu iz 2020. Zearalenon u 4%, DON u 11%, HT-2 u 19% i T-2 u 7% uzoraka.

Mikotoksini prisutni u pšenici

U 2019. 99% uzoraka pšenice je kontaminirano sa jednim ili više mikotoksina. U 2020. 18% uzoraka je kontaminirano sa jednim ili više mikotoksina (Grafikon 2). Podaci pokazuju da je pšenica iz 2020. manje kontaminirana mikotoksinima u poređenju sa 2019.

Prosečni nivoi kontaminacije Ohratoksinom A, Zearalenonom, DONom, Fumonizinima B1 i B2, HT-2 i T-2 toksinima su 10 μg/kg, 311 μg/kg, 2027 μg/kg, 191 μg/kg, 72 μg/kg, 17 μg/kg i 19 μg/kg (Tabela 3).

Aflatoksini nisu detektovani u uzorcima pšenice iz roda 2019. U 2020. detektovano je prisustvo Ohratoksina A, DONa i HT-2 toksina sa nivoima 3 μg/kg, 899 μg/kg i 14 μg/kg.

Nivoi kontaminacije mikotoksinima (μg/kg) detektovani u uzorcima pšenice iz Srbije u 2019. i 2020.

Podaci u Tabeli 4 pokazuju da je u pšenici iz 2019. Ohratoksin A detektovan u 12% uzoraka,  Zearalenon u 60%, DON u 98%, Fumonizin B1 u 6%, Fumonizin B2 u 2%, HT-2 u 40% i T-2 u 19%.

U pšenici iz 2020. Ohratoksin A u 4%, DON u 11% i HT-2 u 7% uzoraka.

I ovi rezultati pokazuju zajedničko prisustvo Fusarium mikotoksina i Ohratoksina A u uzorcima pšenice iz Srbije, ali su nivoi viši u 2019. u poređenju sa 2020.